Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

4 mei herdenking Oeffelt

Parochie Maria, Moeder van de Kerk, deelparochie Oeffelt


Met medewerking van:

Pastor H. Tullemans, wethouder W. Hendriks-van Haren, Gemengd Koor St. Cecilia, 

Gilde Salvator Mundi, Fanfare Vriendenkring en de leerlingen van basisschool.

 

19.10-19.15 uur komt het Gilde, gevolgd door Pastor H. Tullemans en wethouder W. Hendriks-van Haren en de leerlingen basisschool de kerk binnen.

 

(Organist stopt nu met spelen orgel)

- De fanfare zit links van het altaar.

- Gilde: vendeliers en commandant nemen plaats op het priesterkoor, rechts van het altaar.

Gildebroeders, gildezusters, tamboers nemen plaats rechts in de kerk (5 rijen banken) 

Pastor H. Tullemans, wethouder W. Hendriks- van Haren, leerlingen basisschool en beheers commissie Oeffelt nemen plaats links in de kerk. (links 3 rijen)

 

 

Als het Gilde in de kerk heeft plaats genomen, speelt de Fanfare.


Welkomstwoord door Pastor H. Tullemans. (basistekst) 

 

Koor zingt: Lied van het Licht.

 

Gedicht van Maureen de Witte: Eén keer vaker gelezen door: Willem Repkes

Eén keer vaker kijken,

naar de foto aan de muur, 

van mijn opa in het uniform, 

strijdend voor mijn vrijheid, 

ging hij dwars door het vuur. 

 

Eén keer vaker strijden, 

dan dat je werkelijk kon, 

strijdend tot aan het einde, 

omdat je met opgeven

de oorlog niet won.

 

Eén keer vaker liefhebben,

hen die ons zijn ontgaan,

opdat de herinnering blijft leven, 

opdat we niet vergeten 

wat zij voor ons hebben gedaan. 

 

Eén keer vaker denken, 

aan die verleden tijd,

die zelfs in het heden,

in de wereld om ons heen 

voor altijd zichtbaar blijft. 

 

Eén keer vaker...


 

Fanfare speelt.

 

Woord door wethouder: W. Hendriks- van Haren (Circa 10 min.)

 

Koor zingt: Vrede voor jou. 

 

Pastor H. Tullemans zal de namen voorlezen van de overledenen; 3 x onderbreking door het koor: Niemand leeft voor zichzelf. (13-15 minuten) 

 

Fanfare speelt.

 

Het koor zingt: Jézus le Christ.

 

Slotwoord door Pastor H. Tullemans.

 

Vertrek in stilte naar het monument. 

Gilde, fanfare, pastor, wethouder, leerlingen basisschool en vervolgens de overige aanwezigen. 

Koor gaat via de achteruitgang.

 

Opstelling gilde links en fanfare rechts van het monument, 

Pastor en wethouder staan voor het monument.

 

De gildebroeders dragen de kransen en staan links en rechts van de pastor en de wethouder.

  

Last Post door M. Hoesen (B.van Vonderen geeft sein)

 

20.00 uur 2 minuten stilte wordt in acht genomen.

 

20.02 uur Kranslegging:

Pastor Tullemans (namens deelparochie) en 

Wethouder W. Hendriks-van Haren (namens de gemeente Land van Cuijk)

Niet te lang stilstaan bij monument. B. van Vonderen geeft seintje.

Daarna leggen de leerlingen van groep 6,7 en 8 bloemen bij het monument.

 

20.05 uur Vendelgroet door Gilde.

 

20.10 uur Fanfare speelt Wilhelmus.

Gildebroeder hijst de vlag.

 

20.15 uur    Afmars Gilde en vertrek in stilte.

Datum

4  woensdag 04 mei 2022 om 19.00 uur

Adres

San Salvatorkerk

Kerkplein 4

5441 BE Oeffelt