ARTeFACT - het koepeltje van de Sassefrant

Video geplaatst op maandag 5 juli 2010

Samen met inwoners van Boxmeer heeft kunstenaar Willem Muijs het voormalig theehuisje van de familie van Sasse van Ysselt gereconstrueerd in een Beeldenbron. Een videobeeld met impressies van herinneringen aan de ruïne dat in of nabij het nieuwe gemeentehuis een ondergrondse locatie moet krijgen.

Zijn fascinatie voor dit gebouwtje stamt uit zijn jeugd. In 1959 moest hij door de bouw van het oude gemeentehuis op zoek naar een nieuwe speelplek. Dat werd de ruïne, toen "het koepeltje van de Sassefrant" genoemd, dat enkele jaren geleden nagenoeg verdwenen bleek uit het collectieve geheugen.

Met het project ARTeFACT wil de kunstenaar een lus in de tijd maken door herinneringen aan het koepeltje terug te brengen naar de plaats van zijn oorspronkelijke speelplek waar in 2008 het nieuwe gemeentehuis verrijst. Het project bestaat uit drie fasen. In het eerste deel werden alle individuele herinneringssporen d.m.v. een computerprogramma geactiveerd en geprojecteerd op een metersgroot doek dat over het grondplan van het koepeltje zweefde. Door de stapeling van al die beelden in één omvattend videobeeld ontstond het gezamenlijke kunstwerk.

Fase twee bestaat uit het plaatsen van een Beeldenbron met dit videobeeld in of nabij het nieuwe gemeentehuis. Een put met LCD-scherm waaruit beelden opborrelen als metafoor voor het loswoelen van alle herinneringen uit het geheugen.

Fase drie is de realisatie van een ruimtelijk object als markering van de beeldenbron. Het is nog de vraag waar die markering geplaatst zal worden.

Tags: ARTeFACT boxmeer Muijs oorlog