Woonhuis Hamstraat 12


Grave

Het pand Hamstraat 12 is een rechthoekig, zich naar achteren enigszins versmallend huis met een verdieping en een schilddak. Het pand dateert waarschijnlijk uit de tweede helft van de zestiende of het eerste kwart van de zeventiende eeuw. Waarschijnlijk werd in de achttiende eeuw de achtergevel vernieuwd en in de eerste helft van de negentiende eeuw de eenvoudig gepleisterde voorgevel. Deze laatste is tijdens een restauratie in 1993 herbouwd. Ook de verdiepingsbalklaag en de kap werden in de eerste helft van de negentiende eeuw vernieuwd.

Deze etalage is niet actief.
Beheert u dit bedrijf? Neem eens contact met ons op of meld u aan voor deelname!
Facebook Twitter Instagram