Woonhuis Bagijnenstraat 1a, 3 en 5


Grave

Het huis Bagijnenstraat 1a behoorde oorspronkelijk tot het Begijnhof, Maria Graf, gesticht in de dertiende eeuw. Ook de huidige kerk van de protestantse gemeenschap en het pand Bagijnenstraat 5, behoorde tot het Begijnhof. Het pand 1a - 3, was daarbij oorspronkelijk de rectorswoning. Het pand Bagijnenstraat 5 stamt uit het midden van de zestiende eeuw. Het draagt een zadeldak dat aan de westzijde is afgewolfd en een lijstgevel met vroeg negentiende eeuws, gebosseerd pleisterwerk en ingangsomlijsting. Ook dit huis was onderdeel van het Bagijnenhof, later, tot 1802, kloosterhuis van de Franciscanessen, daarna predikantswoning.

Deze etalage is niet actief.
Beheert u dit bedrijf? Neem eens contact met ons op of meld u aan voor deelname!
Facebook Twitter Instagram