Stevensbeek

Stevensbeek

Een dorp van hartelijke en vriendelijke mensen
Stevensbeek is in de dertiger jaren vernoemd naar de Sambeekse burgemeester Stevens. In die tijd ontstond de kom van het dorp. Daarvoor moest eerst in 1935 de toen 25 jaar oude ontginningsboerderij Lactaria worden verkocht en de gronden verkaveld. De groei werd gestimuleerd door de komst van paters en zusters, die hier kloosters lieten bouwen. Stevensbeek is nu een dorp waar veel instituten zijn gevestigd, zoals een penitentiaire inrichting en een school voor speciaal onderwijs. Van maandag tot en met vrijdag trekken grote stromen fietsende jeugd vanuit de wijde omgeving naar de Scholengemeenschap Stevensbeek. De kloosterlingen zijn in 2002 vertrokken en het klooster is daarna een lange tijd gebruikt als asielzoekerscentrum. Na het vertrek van de asielzoekers zijn deze locaties gebruikt voor uitbreiding van de scholengemeenschap.

Stevensbeek