Romeinse Dag Brabant

Romeinse Dag Brabant

Wilt u de Romeinse tijd van weleer beleven? Kom dan naar Noord-Brabant en ontdek de Romeinse geschiedenis van het Brabantse land!

De Romeinen in Brabant
De Romeinen en Brabant is geen vanzelfsprekende combinatie. Lange tijd werd er namelijk gedacht dat de Romeinen nauwelijks invloed hebben gehad in de provincie Noord-Brabant. Later bleek uit archeologisch onderzoek echter dat de Romeinen wel degelijk een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Brabant. In de Romeinse tijd was er volop activiteit op Brabants grondgebied dat in die tijd een betekenisvolle militaire en logistieke functie vervulde.

In het jaar 57 v. Chr. verschenen de eerste Romeinen in Noord-Brabant onder leiding van Julius Caesar. Het Brabantse land was in die tijd een woest gebied dat veelal uit bos en moeras bestond. De Romeinen hadden het in eerste instantie dan ook niet zo naar hun zin in Brabant. Pas in de periode van Keizer Augustus bleven ze voor langere tijd in het gebied en was Romeins Brabant een volwaardig onderdeel van het Romeinse rijk.

Romeinse activiteiten in Noord-Brabant
In het hedendaagse Noord-Brabant kun je nog altijd volop Romeinse activiteiten (her)beleven. De Romeinen hebben immers duidelijk hun sporen nagelaten in het Brabantse land. Zo zijn in het noordoosten van Noord-Brabant diverse gebouwen uit de Romeinse tijd opgegraven en zijn er in Brabant veel Romeinse restanten gevonden. Een greep uit de Romeinse ontdekkingen en Romeinse bezienswaardigheden in Brabant:

  • Rond het Brabantse Oss, Meerveldhoven, Hoogeloon, Boxmeer en Cuijk zijn restanten van Romeinse gehuchten te bezichtigen.
  • In Esch, een gebied in Brabant waar de Romeinen volop actief waren, tref je diverse graven uit de Romeinse tijd aan en vind je Romeins glas- en aardewerk.
  • Een belangrijke bodemvondst in Brabant is die van een Romeinse villa in Hoogeloon. Ook ontdekte men daar een Romeins grafveld en een deel van de Romeinse weg door Brabant.
  • In Schijndel is een viergodensteen gevonden welke onderdeel uitmaakte van een grote Romeinse zuil.
  • In Empel en Kessel (Limburg) bouwden de Romeinen twee enorme tempels. Deze raakten in verval en werden helaas gesloopt, maar nog altijd leven de verhalen voort.

Beleef een Romeinse Dag in Brabant (Cuijk)
Wie een Romeinse Dag in Brabant wil beleven kan het beste op pad gaan in Cuijk en omgeving. In en om dat dorp liep gedurende de Romeinse tijd in Brabant, parallel aan de grote rivieren, een belangrijke handelsweg die Nijmegen met Tongeren verbond. Ook  vindt u in en rondom Cuijk meer sporen en overblijfselen terug van de Romeinen in Brabant.

Bij opgravingen zijn er in Cuijk indrukwekkende restanten teruggevonden van een Romeinse brug door Noord-Brabant, werden er sporen van Romeinse woonhuizen aangetroffen en ontdekte men restanten van twee Gallo-Romeinse tempels aan de Maasoever. Bent u benieuwd naar de invloed van het Romeinse rijk van weleer in Noord-Brabant en wil je een ware Romeinse Dag in Brabant beleven? Ga dan op onderzoek uit in de omgeving van het Brabantse Cuijk!

Zie ook:
Romeinse Dag Cuijk
Romeinse Dag Nijmegen