Maasheggenlandschap
Boxmeer

Maasheggenlandschap

Het Maasheggenlandschap een gebied langs de Maas van Vierlingsbeek tot Boxmeer is wereldberoemd. De karakteristieke heggen om de kleinschalige percelen en langs de wegen in het landschap zijn uniek. Zij bestaan hoofdzakelijk uit meidoorn, maar ook wegedoorn en sleedoorn werden aangeplant. Niet voor niets heeft de Maasheggen sinds de zomer van 2018 de UNESCO mens en biosfeerstatus.

In de loop van de tijd kregen deze houtgewassen gezelschap van struiken zoals: vlier, hondsroos, rode kornoelje en braam.

Verder vallen in dit landschap de oude solitaire eiken, essen en wilgen op. Deze bomen zijn tussen de heggen geplant om kwaliteitshout te verkrijgen; soms heeft men ze geknot.

De heggen, houtwallen en knotbomen zijn in alle jaargetijden zeer geliefde pleisterplaatsen voor vogels.

Jaarlijks vindt hier het NK Maasheggenvlechten plaats.