Velp

Klooster Mariëndaal

Het instituut voor geestelijke gehandicapten De Binckhof (thans Vizier) is oorspronkelijk tussen 1862 en 1865 door de Jezuïeten gebouwd en kreeg het de naam noviciaat Mariëndaal. Het uit blokvormige vleugels bestaande, kloostercomplex met kapel en dienstgebouwen is opgetrokken in neogotische stijl naar een ontwerp van pater A. Slootmaekers. Het omliggende park, aangelegd in Engelse Landschapsstijl met gazons, randbeplanting en oude solitairen, is voor een groot deel met moderne paviljoens bebouwd.