Escharen

Escharen

Dorp met een beschermd landelijk karakter
Escharen is ontstaan op de overgang van het dal van de Graafsche Raam en de hoger gelegen esgronden. Van oorsprong bestond het dorp uit een concentratie van enkele boerderijen rond de kerk. De belangrijkste wegen lopen over de hoge delen van het landschap, wat soms een grillig patroon oplevert.  De groei van Escharen vond vooral in de 20e eeuw plaats, aanvankelijk als lintbebouwing langs bestaande routes, later ook als nieuwe straten. In de tachtiger jaren is de (vooralsnog) laatste uitbreiding gerealiseerd.


Minimale uitbreiding
Om het landelijke karakter van Escharen te bewaren, is het belangrijk dat het dorp niet vastgroeit aan Grave. Daarom is bewust gekozen voor verdichting van de bestaande bebouwing. Bij eventuele toekomstige uitbreiding zal rekening moeten worden gehouden met het waardevolle beekdal van het riviertje de Raam.

Foto's met dank aan: Matt Gerrits

Escharen