Voorlopig ontwerp Weijerplein Gemeente Land van Cuijk
Deel dit artikel ‹ Terug

Voorlopig ontwerp Weijerplein

Geplaatst op: dinsdag 10 januari 2023


Het college van B&W is akkoord met het voorlopig ontwerp van de herinrichting van het Weijerplein in Boxmeer. Dit wordt ter inzage gelegd en besproken met omwonenden en andere belanghebbenden. Met deze input wordt er vervolgens gewerkt aan het definitieve ontwerp. 


Het Weijerplein maakt onderdeel uit van de aanpak van de hele omgeving van de Weijer. Behalve vergroening en klimaatadaptatie is het tegengaan van wateroverlast bij hevige regenbuien in wijken rondom De Weijer, een belangrijk doel. 


In totaal moet er zo’n 6.650m3 regenwater in het gebied rond de Weijer opgevangen kunnen worden. Eer zijn al aanpassingen gedaan aan de Weijergracht en het Weijerpark. Hier kan al ongeveer 5.600m3 hemelwater worden opgevangen. De resterende opvang van 1.050m3 wordt in en rondom het Weijerplein gerealiseerd. Hiervoor worden waterbergingen parallel aan de Veerstraat en op en onder de verharding van het plein gemaakt. 


Verder komen er 168 langparkeerplaatsen op het plein, 101 parkeerplaatsen in de blauwe zone en 5 invalideparkeerplaatsen. Er komen meer bomen (zo’n 50) tegen hittestress en het Weijerplein blijft geschikt voor evenementen. 


Wethouder Mark Janssen: “Het voorlopig ontwerp van de herinrichting van het Weijerplein is een goed voorbeeld van hoe je een ruimte zowel praktisch, klimaatbestendig als fraai kunt inrichten. Samen met de omwonenden en andere belanghebbenden zetten we graag nog de puntjes op de i voordat we met het definitief ontwerp aan de slag gaan”.


Op maandag 23 januari organiseert de gemeente Land van Cuijk van 19.00 tot 21.00 uur in De Weijer een inloopbijeenkomst over de herinrichting. Tijdens deze bijeenkomst is het voorlopig ontwerp te zien en worden ideeën uitgewisseld met omwonenden en andere belanghebbenden. Aanmelden kan via l.vogels@landvancuijk.nl. 


Wanneer gestart wordt, is nog niet te zeggen. Eerst moet het definitief ontwerp worden gemaakt en goedgekeurd. Ook moet gekeken worden of vanwege de prijsstijgingen extra geld moet worden gevraagd aan de gemeenteraad.  

Daarbij wordt in de planning van dit project rekening gehouden met alle andere werkzaamheden in het centrum van Boxmeer de komende jaren. Hierdoor worden wegafsluitingen en het tijdelijk niet beschikbaar zijn van parkeerplaatsen en evenementterreinen zo goed mogelijk gespreid en daarmee de overlast zoveel mogelijk beperkt.