Uitbreiding naar Limburg en nieuwe voorzitter Geopark Peelhorst en Maasvallei
Deel dit artikel ‹ Terug

Uitbreiding naar Limburg en nieuwe voorzitter

Geplaatst op: dinsdag 26 april 2022


Provincie Limburg, Waterschap Limburg, gemeenten Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Land van Cuijk hebben zich aangesloten bij het Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o. De teller van het aantal partners uit Brabant en Limburg staat daarmee op 13. Burgemeester Marieke Moorman (Bernheze) heeft het stokje van bestuurlijk voorzitter inmiddels overgedragen aan burgemeester Michiel van Veen (Gemert-Bakel). 


Bestuurlijk voorzitter Michiel van Veen: “De afgelopen maanden waren we, mede door corona, wellicht wat minder zichtbaar. Dat betekent niet dat we hebben stilgezeten. De samenwerking binnen ons Geopark i.o. bestrijkt een groot gebied dat wordt bepaald door de invloedssferen van de breuken. Een gebied dat loopt van Oost-Brabant tot diep in Zuid-Limburg.  Vruchtbare gesprekken hebben ertoe geleid dat steeds meer partijen, ook in Limburg zien en voelen dat de breuken ons verbinden. Ik heb er zin in om samen verder te werken aan de vele initiatieven die al zijn opgestart om te komen tot een Geopark met Unesco status.” Unesco Geopark

Een Geopark is een aangeduid UNCESCO Werelderfgoed label. Het staat voor een landschap van internationale betekenis met unieke aardkundige, culturele, historische en ecologische waarden dat op een integrale manier wordt beheerd.  Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied. In een Geopark maken inwoners, ondernemers, overheden, lokale organisaties en scholen samen dit verhaal zichtbaar. In Nederland zijn een aantal Geoparken in oprichting, waaronder Peelhorst en Maasvallei. Het enige Geopark dat de Unesco status al mag dragen is de Hondsrug in Drenthe.   Samenwerking

Geopark Peelhorst e Maasvallei i.o. bestaat momenteel uit de volgende partners:

Gemeenten Bernheze, Maashorst, Boekel, Gemert-Bakel, Land van Cuijk, Deurne, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, waterschap Aa en Maas, waterschap Limburg, provincie Limburg en provincie Noord-Brabant. 

Met het oog op duurzame, economische gebiedsontwikkeling streven zij naar de UNESCO-status. 

Dit zal een boost geven aan recreatie en toerisme en aan de lokale economie. Bovendien stimuleert het vooruitzicht van toekomstige erkenning als Geopark overheden, ondernemers en andere stakeholders om zich in te zetten voor nieuwe mogelijkheden die de transitie van de landbouw kan bieden. Denk aan bescherming van het landschap, breuken en cultureel erfgoed en aandacht voor cultuurhistorie, archeologie en flora en fauna.  
Activiteiten Peelhorst en Maasvallei

In 2022 wordt een vervolg gegeven aan het uitvoeringsprogramma. Daarbij valt te denken aan herstel van wijst – en peelvenen, het zichtbaar maken en beschermen van de breuken in de ondergrond, de organisatie van lezingen, excursies en webinars en het initiëren van lokale initiatieven en wetenschappelijk onderzoek. Kijk voor het uitvoeringsprogramma en alle ontwikkelingen en initiatieven op www.geoparkpeelhorstenmaasvallei.nl.