‘Taal aan de Maas’ van start in Mill Deel dit artikel ‹ Terug

‘Taal aan de Maas’ van start in Mill

Geplaatst op: woensdag 17 maart 2021


Het eerder aangekondigde festijn ‘TAAL AAN DE MAAS’, op 13 maart 2021 in de Schouwburg in Cuijk, ging vanwege de coronamaatregelen niet door. Het festijn zou de start zijn van een aantal festijnen in de vier gemeenten, die per 1 januari 2022 de nieuwe gemeente Land van Cuijk gaan vormen. Die start gaat nu plaatsvinden in Mill op 12 juni in Cultureel Centrum Myllesweerd.

Per 2022 houden de afzonderlijke gemeentes St. Anthonis, Boxmeer, Cuijk en Mill en St. Hubert op te bestaan. Zij vormen dan de nieuwe Gemeente Land van Cuijk. In dat herindelingsproces is meermaals betoogd dat de ‘eigen identiteit’ van de deelnemende gemeentes niet verloren mag gaan. Aanleiding voor De Kneep om het literaire talent van de afzonderlijke gemeentes nog eens te laten zien en horen en een podium te bieden.
‘Iedere gemeente kent tientallen schrijvers’, aldus voorzitter Willem van Beek, voorzitter van schrijversplatform De Kneep. ‘Zij schrijven kleine bundels, een eerste roman, teksten voor liedjes en gedichten en ze zoeken naar mogelijkheden hun taalcreaties aan meer mensen kenbaar te maken dan alleen familie en vrienden. Die mensen willen we leren kennen, met elkaar in contact brengen en presenteren aan de gemeenschap’.
Een nieuwe gemeente zal aan de opbouw van die gemeenschap nog veel aandacht moeten besteden. Daarbij neemt cultuur een belangrijke plaats in. Cultuur overbrugt grenzen, cultuur verbindt en geeft vitaliteit aan een gemeenschap.
De Kneep grijpt hierbij graag het voortouw. Taal is een wezenlijk onderdeel van cultuur en daarbij is taal niet alleen het geschreven of gesproken woord, maar ook de tekende, spelende, zingende, vermakende en fantaserende stem. Dat kan allemaal in een lokaal festijn tot uitdrukking komen.
‘Het Land van Cuijk en Maasduinen voeden met liefde voor taal’ en daardoor haar inwoners inspireren, stimuleren en verbinden is de missie van De Kneep en daarom organiseren ze in 2021 vier taalfestijnen in het Land van Cuijk, waarvan nu in Mill de eerste.

In deze festijnen zal de nadruk liggen op lokaal taaltalent. De burgemeesters van de vier gemeentes zijn uitgenodigd mee te schrijven aan een ‘schakelverhaal’, waarvan schrijfster Lotte Samarah Hermens het begin op papier zet. Burgemeester Walraven heeft toegezegd het tweede deel te schrijven. De andere burgemeesters volgen. De wethouders zijn uitgenodigd ‘haiku’s’ (een Japanse dichtvorm) te maken. Een aantal van hen is al aan het oefenen.

Ook de inwoners worden opgeroepen zich te uiten over de overgang naar een nieuwe gemeente. Door het maken van een gedicht, een verhaal over hoe het was of worden zal, een herinnering, een droom. Meer daarover (de spelregels) is te lezen op de website van De Kneep, waar ook actuele informatie te vinden is over de voortgang van ‘Taal aan de Maas’: www.dekneep.nl
advertentie