Vervolg enquête gemeente Land van Cuijk i.o. Deel dit artikel ‹ Terug

Vervolg enquête gemeente Land van Cuijk i.o.

Geplaatst op: donderdag 10 december 2020


Nog maar 387 dagen en dan bevinden we ons in de gemeente Land van Cuijk.
Het bouwen aan deze nieuwe gemeente gebeurt samen met de inwoners van de vier herindelingsgemeenten. De afgelopen weken hebben zij via een digitale enquête aangeven waar zij over willen meepraten in de nieuwe gemeente en op welke manier. Deze input vormt een belangrijke bouwsteen voor de gemeente Land van Cuijk en de samenwerkingsvorm met haar inwoners.
De enquête liep van 16 november t/m 6 december. Burgemeester Antoine Walraven (Mill en Sint Hubert): “We gaan het gesprek aan met de inwoners om zo de dorpskracht te benutten. We hebben gekozen om dit onderdeel van het gesprek digitaal te voeren, omdat bijeenkomsten momenteel niet tot de mogelijkheden behoren. Zodra het weer kan, organiseren we bijeenkomsten waarbij we het gesprek voortzetten. De input die nu
is opgehaald is hier onderdeel van.”

Deelname
In totaal hebben 1.825 inwoners deelgenomen aan de enquête.
Verschillende leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd:
- 20 jaar: 8
- 20 t/m 35 jaar: 238
- 36 t/m 50 jaar: 398
- 51 t/m 65 jaar: 693
- 65 jaar: 488

De verdeling tussen de gemeenten is als volgt:
Boxmeer: 604
Cuijk: 634
Mill en Sint Hubert: 380
Sint Anthonis: 207

Wethouder Bouke de Bruin (Boxmeer): “We zien dat vanaf 20 jaar de deelname toeneemt. Dat is begrijpelijk, omdat jongeren vanaf deze leeftijd vaker met de gemeente te maken hebben, bijvoorbeeld voor starterswoningen. Het is goed dat verschillende leeftijden hun mening hebben gegeven. Zo ontstaat er ook een beeld dat jong en oud vertegenwoordigt. We willen iedereen bedanken die deze enquête heeft ingevuld.”

Resultaten 
Op dit moment wordt de input van de enquête verwerkt. Resultaten en conclusies
worden in januari bekendgemaakt.

Prijzen
Onder de deelnemers worden tien gemeente Land van Cuijk-verrassingspakketten t.w.v. €100,- en twee cadeaubonnen t.w.v. €100,- verloot. Prijswinnaars ontvangen spoedig bericht.

Zodra de coronamaatregelen het toelaten, worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij de opgehaalde input besproken wordt en een verdiepingsslag wordt gemaakt. Nadere berichtgeving hierover volgt.
advertentie