Deel dit artikel ‹ Terug

Cursus Kunst is bewustwording in Bibliotheek Cuijk

Geplaatst op: dinsdag 10 september 2019


Kunstliefhebbers opgelet! Dit najaar presenteert beeldend kunstenaar en kunsttheoreticus Harrie Frijns in Bibliotheek Cuijk een 6-delige lezingencyclus over het oeuvre van zes kunstenaars. In deze lezingen staat niet hun kunsthistorische betekenis centraal, maar de levensinzichten die zij door middel van hun werk aan ons doorgeven. Vanaf woensdag 2 oktober geeft Frijns om de week een lezing, van 19.30 tot 22.00 uur.

Het programma
De zes kunstenaars die Harrie Frijns bespreekt zijn Jheronimus Bosch, Giorgio de Chirico, Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Wassily Kandinsky en Piet Mondriaan.

2 oktober: Jheronimus Bosch - Een gewoon leven in bizarre beelden
Frijns laat in het oeuvre van Bosch de kernpunten zien van het geestelijke groeiproces van de mens. Hoe hij zich kan ontwikkelen van onbewust groepslid tot een autonoom geestelijk wezen. Omdat Bosch in de late middeleeuwen leefde, wordt dit verhaal in de christelijke beeldtaal verteld Toch blijft zijn beeldverslag van ons leven nog steeds boeiend en actueel.

16 oktober: Giorgio de Chirico – Kanttekeningen vooraf
Frijns beschrijft de overgang van de christelijke naar de wetenschappelijke cultuur. Hij bespreekt enkele thema’s uit de ‘Kritiek van de zuivere rede’ van de filosoof Immanuel Kant – vandaar de titel van deze lezing. Door de huidige cultuurovergang leven wij geestelijk in een gespleten situatie. Het oude godsdienstig denken is ons vreemd geworden, maar het nieuwe wetenschappelijk denken geeft ons niet voldoende antwoorden op onze grote levensvragen. In het oeuvre van de Italiaanse schrijver Giorgio de Chirico komt dit spanningsveld zeer herkenbaar naar voren.

30 oktober: Pablo Picasso
Alvorens het oeuvre van Picasso te bekijken, bespreekt Harrie Frijns enkele veranderingsprocessen waar we mee te maken kunnen hebben. We beginnen dicht bij huis, door te bestuderen hoe wij onze woning inrichten, en eindigen bij de grote culturele cycli van opbloei en ondergang. Na deze inleiding heb je voldoende kennis opgedaan om Picasso’s rebelse breuk met de realistische schilderkunst stap voor stap te volgen.

13 november: Marcel Duchamp
In de twintigste eeuw begint een emancipatieproces waardoor de beeldend kunstenaar gelijkwaardig wordt aan de schrijver en de filosoof. Elk emancipatieproces heeft steeds twee aspecten. Naar de betrokkene zelf toe is dat de opwaardering van het eigene en naar buiten toe de doorbreking van de opgelegde beperkingen. Duchamp heeft als eerste een grote bijdrage aan dit laatste aspect geleverd door het penseel aan de kapstok te hangen om daarna met de realiteit zelf te gaan spelen. Al doende maakt hij ons met zijn kunstwerken duidelijk hoe (stroef) wij met normen en waarden omgaan.

27 november: Wassily Kandinsky
De kunstenaar die abstract gaat werken moet de verhalende inhoud nu uit de verf zelf halen. Zoals de neger in de jaren zestig van de vorige eeuw zei “black is beautiful”, zo luidt het statement van de abstracte kunstschilder “ook verf is diepzinnig”. Deze opwaardering van het eigene vergt van de toeschouwer wel een andere manier van kijken. Daarom start Harrie Frijns deze lezing met de vraag: hoe nemen we eigenlijk waar?

11 december: Piet Mondriaan
Terwijl Kandinsky vanuit een intuïtieve levenshouding aan de pure abstractie werkte, verbond Mondriaan allerlei morele en ideologische betekenissen aan zijn abstracte schilderijen. Hierdoor was hij bijna in de fuik van het dogmatisme vastgelopen. Maar gelukkig dwong het streven naar schoonheid hem om open te blijven staan voor het nieuwe en onbekende. Echte levenskunst dus!

De cyclus wordt als volledige cursus aangeboden en deelname bedraagt € 111,-. De kortingsregeling voor bibliotheek-leden is op deze cursus niet van toepassing. Het inschrijven is verplicht en verloopt via de website van Harrie Frijns
advertentie