Deel dit artikel ‹ Terug

Gemeente Sint Anthonis en Mooiland: “meer en betere sociale huurwoningen in 2019”

Geplaatst op: vrijdag 14 december 2018


De gemeente Sint Anthonis en Mooiland ondertekenden vanmorgen prestatieafspraken voor 2019. Gezamenlijk zorgen voor een betaalbare en duurzame woningvoorraad met aandacht voor betaalbaarheid, duurzaamheid, welzijn en leefbaarheid. Dat zijn de belangrijke onderwerpen voor de komende jaren. De gemeente Sint Anthonis en Mooiland zijn zeer tevreden met de gemaakte afspraken en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. Namens de huurders werd getekend door Huurders Koepel Grave.

Meer betaalbare woningen
Een belangrijke afspraak is dat door Mooiland in de komende jaren een flink aantal sociale huurwoningen wordt toegevoegd aan de voorraad. Ook de woningen die in de afgelopen jaren verkocht zijn, worden gecompenseerd. Het overgrote deel van die woningen wordt
gerealiseerd in Sint Anthonis, Wanroij en Oploo. “Onze aandacht blijft ook uitgaan naar beschikbaarheid van goede huurwoningen in de andere kernen”, aldus de wethouder. “We zetten in op voldoende alternatieve woningen op de woningmarkt voor onder andere lage inkomens, zoals vrije sector huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Verder stopt Mooiland met de verkoop van sociale huurwoningen om de huidige druk op de woningmarkt op te vangen. Op die manier zetten we ons gezamenlijk in om mensen met lage of middeninkomens een passende woning te bieden”, aldus de wethouder.

Kwaliteit zonder huurverhoging
“Op huurverhoging zit niemand te wachten”, vertelt Wouter Bollen. “Er worden cv-installaties op orde gebracht, isolatie, ventilatie en zonnepanelen aangebracht. De woningen die in slechte staat verkeren pakken we direct aan; dat zijn er in onze gemeente overigens niet veel.” Vanaf 2021 start Mooiland met haar verduurzamingsopgave in Sint Anthonis. Voor zowel de gemeente als voor Mooiland zijn kwaliteit en duurzaamheid van de woningen een belangrijk doel. De doelstelling van de gemeente is om in 2035 energieneutraal te zijn. De gemeente zet in 2019 een financiële stimuleringsmaatregel in voor verduurzaming en vanaf 2021 start Mooiland met haar verduurzamingsopgave in de gemeente Sint Anthonis.
Mooiland brengt al haar huurwoningen naar minimaal label B, maar richt zich steeds meer op investeringen in de basiskwaliteit van de woningen. 
Wonen met zorg en welzijn “Voor wie zolang mogelijk zelfstandig wil blijven wonen moet dat mogelijk zijn, ook in combinatie met goede zorg of ondersteuning”, aldus Wouter Bollen. In de gemeente Sint Anthonis zijn de meeste sociale huurwoningen levensloopbestendig. Deze woningen worden beschikbaar gesteld voor de doelgroep door het label ‘voorrang 60+’ of ‘seniorenplus’ te gebruiken. Daarnaast biedt Mooiland gratis ‘pluspunten’ aan waarmee een woning aangepast kan worden door bijvoorbeeld een verhoogd toilet, het verwijden van drempels of
het aanbrengen van handgrepen. Op die manier kan iemand langer in zijn vertrouwde omgeving wonen. Zo start in 2019 onder andere de voorbereiding voor het plaatsen van een lift bij het complex met sociale huurwoningen bij het Hoogveld in Sint Anthonis.

Samenwerken en eigen huurdersbelangenvereniging
“Het gaat erom dat aandachtspunten vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt worden. Dat doen we door nauw samen te werken met zorgnetwerken zoals het Dorpsteam Sint Anthonis. Ook de wijkconsulent, Heidi van Druenen, blijft zoals voorheen een toegankelijk aanspreekpunt voor huurders en maatschappelijke partners”, aldus Bollen. “We gaan in 2019 een eigen huurdersbelangenvereniging vormen. Dat zien we van grote toegevoegde waarde voor onze huurders. Deze belangenvereniging is vertegenwoordigd door onze eigen inwoners, waardoor we ons nog specifieker kunnen richten op de wensen die in onze eigen gemeente spelen.” Mooiland zet in samenspraak met de gemeente acties uit om leden te werven.
advertentie