Deel dit artikel ‹ Terug

Verhoging geluidswal Heeswijkse Kampen

Geplaatst op: dinsdag 11 december 2018


De bestaande geluidswal langs de A73 - ter hoogte van de wijk Heeswijkse Kampen - wordt verhoogd. Het Cuijkse college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het plan voor een combinatie van verschillende geluidswerende maatregelen langs de A73, vlakbij de Raamweg ter hoogte van de Heeswijkse Kampen.

Werkgroep
In overleg met de bewoners van de wijk Heeswijkse Kampen heeft de gemeente Cuijk de afgelopen jaren gekeken naar de verschillende mogelijkheden om de geluidshinder in de wijk te verminderen. De door wijkbewoners zelf opgerichte werkgroep “WG-A73” heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Samen met de leden van deze werkgroep heeft de gemeente Cuijk alle mogelijkheden die de geluidshinder op de genoemde locatie konden verminderen onderzocht en besproken. Het pakket voorgestelde maatregelen is door het college getoetst en akkoord bevonden.

Maatregelen
Het totale pakket maatregelen bestaat uit het verhogen van de bestaande geluidswal, het aanbrengen van een geluidsscherm tussen de bestaande wallen, het verlengen van de bestaande wal en het aanbrengen van een wal in het daar geplande landschapspark.

Uitvoering en planning
De bestaande geluidswal zal worden opgehoogd van circa 6 meter naar circa 10 meter. Hiermee wordt nog dit jaar gestart. Het nieuwe geluidsscherm wordt in 2019 aangebracht. Dit nieuwe scherm zal de beide bestaande geluidswallen - die worden onderbroken door het stroomstation van netbeheerder Tennet - aan elkaar verbinden. Het nieuwe geluidsscherm wordt om het stroomstation
heen gebouwd en zorgt op die manier voor een gesloten geluidsbarrière. Ten slotte zal vanaf 2019 de bestaande geluidswal nog verder worden uitgebreid naar het noorden en richting het landschapspark. De verwachting is dat na drie jaren alle werken zijn uitgevoerd. Het college kijkt uit naar een goede en snelle realisatie van de geluidswal.
advertentie