Deel dit artikel ‹ Terug

Uitkomsten burgerpanel duurzaamheid

Geplaatst op: vrijdag 7 december 2018


In oktober/november is via het online burgerpanel een enquête uitgevoerd over het onderwerp duurzaamheid. De resultaten zijn inmiddels bekend. Het totaal aantal deelnemers aan het burgerpanel duurzaamheid was 269. Meer dan de helft van de deelnemers is tussen 40 en 60 jaar.
60% van de deelnemers is man en 40% vrouw.

De belangrijkste resultaten:
- Van de deelnemers vindt 93% het duurzamer maken van onze gemeente best belangrijk tot heel belangrijk.
- Ruim 80% van de deelnemers wil zelf investeren in het duurzamer maken van het eigen huis. De overige deelnemers (20%) vindt dat met name te duur, heeft al maatregelen genomen of heeft een huurhuis. Het investeren in zonnepanelen en/of een warmtepomp wordt het
vaakst aangegeven als maatregel die men zelf wil treffen.
- 104 deelnemers vinden het heel belangrijk dat de gemeente inwoners ondersteunt bij het verduurzamen van de eigen woning. 132 deelnemers vinden dit belangrijk en 33 deelnemers vinden dit niet belangrijk. Ondersteuning in de vorm van financiële ondersteuning (bijvoorbeeld subsidie of duurzaamheidslening) is daarbij als belangrijkste aangegeven.
- 60% van de deelnemers aan het burgerpanel geeft aan niet te weten waar zij informatie over duurzaamheid kunnen vinden.
- Veel inwoners zijn nog onbekend met het regionale energieloket Brabant Woont Slim. Wethouder duurzaamheid Bouke de Bruin: “Met deze resultaten gaan we aan de slag. We gaan degemeenteraad voorstellen om een duurzaamheidslening te verstrekken. Het komende jaar gaan we
ervoor zorgen dat er op verschillende manieren meer informatie beschikbaar komt. En we gaan ook zeker keihard aan de slag met het verduurzamen van onze gemeente, om te beginnen met de verenigingsgebouwen en gemeenschapshuizen. We zijn heel blij dat er zoveel mensen met ons hebben mee willen denken. Bedankt daarvoor! We houden jullie op de hoogte”.
advertentie