Deel dit artikel ‹ Terug

Projectontwikkelaar Dommelsvoort moet ruim 6 miljoen betalen aan gemeente Cuijk

Geplaatst op: donderdag 29 november 2018


De rechtszaak die de gemeente Cuijk heeft aangespannen tegen het consortium Dommelsvoort heeft een positieve uitspraak opgeleverd voor de gemeente. Met het vonnis wordt het consortium gedwongen om de gronden, ter waarde van 6,3 miljoen, binnen vier weken van de gemeente Cuijk af te nemen. Wethouder Maarten Jilisen: “Voor de gemeente Cuijk is het van groot belang dat er snel wordt begonnen met de gebiedsontwikkeling Dommelsvoort volgens het vastgestelde bestemmingsplan. We hebben al heel lang gewacht. Het is nu aan de ondernemer om ook te gaan ondernemen.” 

De rechtszaak werd in juni 2017 door de gemeente aangespannen omdat het consortium de afgelopen jaren geen concrete stappen heeft gezet om tot feitelijke planrealisatie over te gaan. Deze juridische stap werd overigens pas gezet nadat het consortium jarenlang de tijd en de kans is gegeven om tot realisatie over te gaan. De gemeente heeft de ondernemer in 2016 al formeel in gebreke gesteld.

Voorgeschiedenis
De gebiedsontwikkeling kent een lange voorgeschiedenis. In 2000 is de huidige ontwikkelaar geselecteerd: het consortium Van Boekel BV uit Zeeland en ABC Vastgoed uit Arnhem. In 2006 werd door de gemeente een contract gesloten met de ontwikkelaar. 
In dit contract staat dat de ontwikkeling van Dommelsvoort voor rekening en risico van de ontwikkelaar plaatsvindt. In 2009 is een gewijzigd plan ingediend met toevoeging van een hotel, in 2011 is het contract hierop aangepast. In 2012 is het bestemmingsplan vastgesteld.
De realisatiefase is in 2014 in werking getreden waarna in 2016 de in gebreke stelling volgde. Daarbij speelt ook de overweging dat de gemeente de afgelopen jaren wél alle verplichtingen is nagekomen. Zo is de grond, de verplaatsing van een dassenfamilie, een brug en een deel van de ontwikkelkosten voorgefinancierd; in totaal circa 12 miljoen euro.
Ook is door de gemeenteraad een bestemmingsplan vastgesteld dat ruimte biedt aan maximaal 700 vakantiewoningen, een jachthaven met 500 ligplaatsen en een centrumgebied waar detailhandel, horeca en dagrecreatieve voorzieningen zijn toegestaan.

Grote potentie

Met deze positieve uitspraak van de rechter gaat de gemeente uit van een spoedige realisatie van het plan. Jilisen: “Wij geloven heilig in het gebied. Het is prachtig en heeft een grote potentie.”
advertentie