Deel dit artikel ‹ Terug

BiblioPlus opent vijf taalhuizen in het Land van Cuijk

Geplaatst op: vrijdag 2 november 2018


Samen gaan we de strijd aan tegen laaggeletterdheid! In de week van 12 t/m 16 november opent de Bibliotheek Taalhuizen in de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Het Taalhuis is een herkenbare plek in de Bibliotheek waar iedereen terecht kan voor hulp en ondersteuning op het gebied van lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Kernpartners van de Bibliotheek in de aanpak zijn Stichting Lezen & Schrijven, Sociom en de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Iedereen is van harte welkom tijdens een van de openingsdagen. 

Laaggeletterdheid in het Land van Cuijk
Laaggeletterdheid is een breed maatschappelijk probleem in Nederland. In het Land van Cuijk is naar schatting 13 tot 16% van de inwoners laaggeletterd. Dit zijn lang niet alleen nieuwkomers, ongeveer twee derde van deze groep is autochtoon. Zij hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen en zijn vaak minder digitaal vaardig. Dit heeft gevolgen in de dagelijkse praktijk, waar je zaken steeds vaker zelf online moet regelen en hulp alleen op afstand beschikbaar is. Laaggeletterden hebben een slechtere positie op de arbeidsmarkt, hebben een slechtere gezondheidspositie en zijn vaak minder sociaal actief.

Taalakkoord
Helaas rust er nog een taboe op laaggeletterdheid en wordt er vaak niet over gesproken. Hier gaan we iets aan doen vanuit een krachtige netwerkaanpak! Om dit te benadrukken ondertekenen 25 organisaties tijdens de openingsweek gezamenlijk het Taalakkoord. Zij verbinden zich aan de doelstelling om in de komende jaren samen de laaggeletterdheid in het Land van Cuijk terug te dringen.  

Bieb als informeel ondersteuningsplatform
Het Taalhuis bevat lees-en oefenmaterialen, organiseert activiteiten en cursussen, biedt een-op-een taalbegeleiding, en nog veel meer. Ook verzorgt de Bibliotheek belangrijke preventieve projecten zoals de VoorleesExpress bij laag taalvaardige gezinnen. De Taalhuis-aanpak wordt vanuit het netwerk in nabije toekomst verder uitgebreid waardoor mensen ook in de Bibliotheek terecht kunnen voor bv. financiële vragen, uitleg over regelingen of hulp bij het invullen van formulieren. Zo ontstaat er een informeel en laagdrempelig ondersteuningsplatform. Hulp om de hoek waar mensen bij een kopje koffie, veelal door enthousiaste goed getrainde vrijwilligers, hulp krijgen om hun basisvaardigheden te versterken. Waar nodig worden ze hierbij ‘warm’ doorgeleid naar een formele instantie of hulpverlener. BiblioPlus nodigt iedereen van harte uit om bij een of meerdere openingen aanwezig te zijn. Graag horen we vooraf of u aanwezig kunt zijn.
Aanmelden kan online via: www.biblioplus.nl/taalhuis
advertentie