Deel dit artikel ‹ Terug

Karmelkring Boxmeer

Geplaatst op: vrijdag 22 december 2017


In de karmelkring Boxmeer zijn in januari weer allerlei activiteiten. Hieronder vindt informatie over de deze activiteiten.

Karmelheiligen
Baprista Mantuanus 1447-1516
Johannes Baptista Spangolo was een groot en indrukwekkende karmeliet, hervormer van karmelitaans leven, beginnend in de karmel van Mantua. Als prior generaal werkte hij aan de vernieuwing van karmelitaans leven in de hele Orde. Ook werd hij bekend als christen humanist, filosoof, dichter en schrijver, en zette zich in met de kracht en de faam van zijn persoon voor de hervorming van de Kerk ‘in hoofd en leden’. Hij stierf in het jaar dat in Duitsland Luther zich als kerkhervormer begon te manifesteren.
Begeleiding: Falco Thuis o.carm.
Datum: donderdag 11 januari
Tijd: 19.45 - 21.30 uur

Iconen van gerechtigheid
Gerechtigheid komt in ons spraakgebruik in allerlei betekenissen voor. Wat verstaan wij onder gerechtigheid? Behalve bezinning nodigt gerechtigheid ook uit om in actie te komen. Mahatma Gandhi, Titus Brandsma en Nelson Mandela hebben zich in hun leven op bijzondere wijze ingezet voor gerechtigheid. Wie of wat heeft hen bewogen om deze weg te gaan? Er zijn meer mensen die iconen van gerechtigheid genoemd kunnen worden of die hun hele leven hebben gestreden voor gerechtigheid, bijvoorbeeld op het gebied van het strafrecht. Waar putten zij hun inspiratie uit om tegen de gevestigde opvattingen in te gaan? Wat kunnen wij van hun volhardende moed leren en hoe kunnen wij zelf meewerken aan een meer rechtvaardige en menswaardige samenleving? Op deze en andere vragen zal op deze bijeenkomst worden ingegaan.
Begeleiding Hans Lucassen, geassocieerd
Datum: dinsdag 16 januari
Tijd: 19.45 - 21.30 uur

Samen bijbel lezen, luisteren en bespreken

Bezig zijn met een Bijbeltekst is voor velen niet een dagelijkse bezigheid. Toch blijkt menige Bijbeltekst ons te kunnen aanspreken en verrijkend te zijn in ons dagelijkse leven. We kijken naar wat er staat, horen achtergrondinformatie en, samen er over pratend, ontvouwt de tekst zich gaandeweg en geeft zijn kracht en rijkdom prijs. We komen éénmaal per maand samen om te zien wat het evangelie van de komende zondag ons kan zeggen.
Begeleiding: Jos Boermans o.carm.
Data: 26 jan., 23 febr., 23 mrt., 20 apr., 25 mei en 29 juni.
Tijd en plaats: 10.00 - 11.30 uur, Parochiehuis

Aanmelding
U kunt zich opgeven door te mailen naar karmelkringboxmeer@karmel.nl, of door u schriftelijk aan te melden bij het secretariaat van de Karmelkring, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, 0485-562156. Voor de activiteiten zelf kunt u het beste gebruik maken van de ingang bij Kerkpad 1, tenzij anders aangegeven. Meer informatie en het meest recente aanbod van Karmelkring Boxmeer vindt u op onze website: www.karmelcentra.nl/boxmeer.

Karmelkring Boxmeer
Steenstraat 39
5831 JA Boxmeer
advertentie