Deel dit artikel ‹ Terug

Nationale Actie ‘NIET WEGGOOIEN!’

Geplaatst op: dinsdag 17 april 2007


‘NIET WEGGOOIEN!’ is het motto van de gezamenlijke actie van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Op 3 mei a.s. vindt deze actiedag plaats in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in het Mediapark te Hilversum. ‘NIET WEGGOOIEN!’ vraagt aandacht voor het behoud van audiovisueel materiaal uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië. Musea en instellingen willen voorkomen dat op het eerste gezicht onbelang- rijk geachte originelen uit de oorlogsjaren verloren gaan.

Film, foto en geluid
Hoeveel oude filmrolletjes met historische opnames, negatiefstroken, bakelieten grammofoonplaten en bestofte fotoalbums liggen er nog op zolders of verstopt in lades? Dragers waarvan de inhoud een waardevolle kijk kan geven op een voorbij tijdperk. De actie ‘NIET WEGGOOIEN!’ staat dit jaar in het teken van (amateur)film, foto’s en geluidsfragmenten. Met als doel het publiek bewust te maken van het belang dit audiovisuele materiaal als erfgoed van de oorlog te bewaren en te behouden om het vervolgens te ontsluiten voor iedereen. Bezoekers krijgen op deze dag informatie van deskundigen, verbonden aan de deelnemende instellingen en musea, over het behoud van het materiaal. En zij zijn in de gelegenheid hun eigen film-, foto- of geluidsmateriaal over te dragen aan de deelnemende organisaties.

Bijzondere presentaties en unieke beelden
Tijdens de actiedag op 3 mei a.s. kan het publiek uiteenlopende presentaties, lezingen en unieke filmvertoningen bijwonen rond het centrale thema. Bijdragen hiervoor komen van onder andere onderzoekers, cineasten, documentairemakers, filmacteurs, archivarissen en ‘ooggetuigen’. Presentaties worden verzorgd door o.a. Hans Keller (documentairemaker), Hans Goedkoop (presentator van ‘Andere Tijden’) en Thom Hoffman (filmacteur o.a. ‘Zwartboek’). De dag wordt afgesloten met een panelgesprek, met o.a. Joop van Zijl.

De toegang tot het speciale programma ‘NIET WEGGOOIEN!’ is gratis. Ook bezoekers die geen materiaal bij zich hebben kunnen dit programma volgen. Voor een bezoek aan de Beeld en Geluid experience geldt de normale toegangsprijs.

De musea en instellingen zullen zich gezamenlijk in stands presenteren. ‘NIET WEGGOOIEN!’ wordt financieel mogelijk gemaakt vanuit het programma ‘Erfgoed van de Oorlog’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
advertentie