Deel dit artikel ‹ Terug

Aanpak van vuurwerk en vandalisme rond Oud en Nieuw in Cuijk geslaagd

Geplaatst op: dinsdag 19 januari 2010


Wél stijging van schade ten aanzien van rustige jaarwisseling afgelopen jaar

Cuijk, januari 2010 - De gemeente Cuijk en het politiedistrict Land van Cuijk hebben zich ook afgelopen jaar ingezet om de overlast rondom Oud en Nieuw zo veel mogelijk te beperken. De laatste drie jaarwisselingen hebben de gemeente Cuijk en de politie nauw samengewerkt om de overlast te verminderen.

Meldlijn en inzet BOA’s
Er zijn voorafgaand en tijdens de jaarwisseling verschillende maatregelen genomen. Vanaf 2 december is er extra inzet van Buitengewoon Opsporingsambtenaren van de gemeente geweest. Die inzet loopt gelijk op met de opening van de meldlijn vuurwerkoverlast. Deze meldlijn was ook in de gehele decembermaand geopend. Hiermee kon men een mobiele telefoon bereiken die de BOA of Stadswacht op straat bij zich had. Zo kon sneller gereageerd worden op meldingen. Dit telefoonnummer is dit jaar 35 maal gebeld, een duidelijke stijging in de meldingsbereidheid ten aanzien van 2008-2009 (17). Daarin was een spreiding te zien van 2 december tot en met 4 januari. De BOA’s en Stadswachten kunnen hierdoor samen met de politie sneller en beter optreden tegen vuurwerkoverlast. Dit heeft geleid tot 2 HALT-verwijzingen door de BOA’s, maar werd vooral als prettig ervaren door de melders. Naar aanleiding van elk telefoontje is contact opgenomen met de melder en is het resultaat van de melding besproken. Dit gaf melders het idee het niet voor niets te doen, maar belangrijker nog, dat er iets met hun melding gedaan werd.

Inzet politie en Bureau Halt
De politie in de regio Land van Cuijk Noord (gemeenten Mill en Sint Hubert, Grave en Cuijk) heeft vanaf dinsdag 29 december 56 extra uren ingezet voor de controle op vuurwerkovertredingen in de gemeente Cuijk. Door de samenwerking met de BOA’s konden dit jaar in de gemeente Cuijk in totaal zeven jongeren worden verwezen naar Bureau Halt. In het hele Land van Cuijk werden ter vergelijking 17 jongeren naar Halt verwezen. Dit was een stijging ten aanzien van vorig jaar, toen er geen HALT-verwijzingen in de gemeente Cuijk plaatsvonden. Er werden geen overtreders tijdens vernielingen op heterdaad betrapt. Overtreders die op heterdaad betrapt worden moeten de gemaakte schade zelf vergoeden. Dit geldt voor alle daders die voor vernielingen aangehouden worden. Bij het bedrag dat daders moeten vergoeden, worden ook de arbeidsuren meegerekend van medewerkers van de gemeente Cuijk voor onder andere de opruimwerkzaamheden en de aangifte.

Voorlichting
In de maand december gaf Bureau Halt op de basisscholen in de gemeente Cuijk voorlichtingslessen over vuurwerkgebruik. Daarnaast was er vanuit de gemeente een campagne die in de middelbare schoolkranten, via de vuurwerkverkopers en in de pers de aandacht vroeg voor vuurwerkgebruik, de meldlijn en maatregelen tegen overtreders. De resultaten hiervan kunnen helaas niet becijferd worden.

Schade en slachtoffers
In 2010 was de uiteindelijke schade aan gemeente-eigendommen van de Nieuwjaarsnacht ruim €14.000. Dit is een aanzienlijke daling ten opzichte van de jaarwisselingen 2006-2007 (€32.000) en 2007-2008 (€26.000) en een stijging ten aanzien van het schadebedrag van de jaarwisseling 2008-2009 (€6000). Blijft staan dat het een erg hoog bedrag is dat uiteindelijk bij de belastingbetaler vandaan zal komen. De gemeente Cuijk heeft aangifte gedaan van alle vernielingen.
Daarnaast brengt de politie ook de particuliere schade in kaart. Dat doen zij op basis van aangiftes die gedaan worden. Er werd door particulieren in twee gevallen aangifte gedaan, voor een gezamenlijk schadebedrag van €300,-.

Komend jaar
De extra maatregelen hebben afgelopen jaarwisseling effect gehad, maar voor komend jaar wordt gekeken naar aanvullende maatregelen. Zo zal onder andere aandacht besteed worden aan de uitbreiding van voorlichting op het gebied van vuurwerk en vandalisme. De gemeente Cuijk wil zich hierbij vooral gaan richten op jongeren in het Voortgezet Onderwijs en de beheerders van openbare gebouwen als scholen en wijkgebouwen.
advertentie