Deel dit artikel ‹ Terug

Samenwerking in het Land van Cuijk

Geplaatst op: woensdag 6 april 2016


Wat vinden inwoners Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert daarvan?
Woensdag 23 maart jongstleden kwamen de leden van de vijf gemeenteraden van het Land van Cuijk bij elkaar voor een raadsconferentie. Een van de gesprekspunten was de voor het Land van Cuijk best passende, duurzame vorm van samenwerking tussen de vijf gemeenten. Eind vorig jaar hebben de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert daar ook onderzoek naar laten doen onder de eigen inwoners. Hoe kijken die aan tegen de samenwerking? En weten ze op welke terreinen er wordt samengewerkt? Allemaal vragen die werden voorgelegd aan het Digitaal inwonerspanel.

Bekendheid
De inwoners van de CGM-gemeenten blijken goed op de hoogte van de gemeentelijke samenwerking in het Land van Cuijk. In Cuijk gaf 84% aan hiervan op de hoogte te zijn, in Grave 88% en in Mill en Sint Hubert 83%. Inwoners van Cuijk zijn het meest enthousiast over de samenwerking; 77% vindt dat een goede zaak. Maar ook in Grave (70%) en Mill en Sint Hubert (66%) geeft een ruime meerderheid aan de samenwerking goed te vinden.

Voorkeur
Het is opvallend dat inwoners dezelfde onderwerpen noemen als gevraagd wordt gebieden aan te wijzen waarop samengewerkt moet/kan worden. Zowel de Cuijkenaren, als de Gravenaren als de inwoners uit Mill en Sint Hubert komen op de onderwerpen (1) Zorg en Welzijn, (2) Economie, Innovatie en Werkgelegenheid en (3) (Openbaar)vervoer, bereikbaarheid en Infrastructuur. Ook in alle drie de gemeenten vinden de inwoners het onderwerp Bevorderen burgerparticipatie en sociale cohesie het minst belangrijk om in samen te werken.

Land van Cuijk-gevoel
Een Land van Cuijk-gevoel wordt door de bevraagde inwoners niet echt gevoeld. In de gemeente Cuijk voelt zeven op de tien inwoners zich meer inwoner van een dorp dan van de gemeente. En zes op de tien voelt zich meer inwoner van de gemeente Cuijk dan van het Land van Cuijk. En tot slot voelt ook nog meer dan de helft van de inwoners zich meer Brabander dan inwoner van het Land van Cuijk. De andere twee gemeenten laten soortgelijke scores zien.

Tevreden
Op de vraag hoe tevreden u bent over de hoeveelheid voorzieningen in uw directe omgeving geven Cuijkenaren en Gravenaren het voorzieningenniveau het cijfer 6,9. Inwoners van Mill en Sint Hubert beoordelen dat met een 6,4. Over het algemeen zijn de inwoners tevreden met de leefbaarheid in hun woonomgeving. Cuijk scoort een 6,9, Grave en Mill en Sint Hubert ieder een 6,8. In alle drie de gemeenten noemen de inwoners winkels voor dagelijkse boodschappen als belangrijkste voorziening. Ook de aanwezigheid van een huisarts en een basisschool wordt als belangrijk gezien. Niet alle voorzieningen zijn aanwezig in ieders dorp of stad. De inwoners uit de CGM-gemeenten zijn dan ook bereid om te reizen voor culturele voorzieningen en voor recreatief winkelen.

Elkaar kennen
Driekwart van de ondervraagde Cuijkenaren en Gravenaren vindt het belangrijk dat mensen elkaar in hun eigen dorp of stad kennen. In Mill en Sint Hubert vinden zelfs negen op de tien mensen dat. Ook veel van de ondervraagden vinden dat het belangrijk is om vrijwilligerswerk te doen. De ondervraagde inwoners vinden het de taak van de gemeentelijke overheid om te zorgen voor zaken als sportvoorzieningen, goede wegen en openbaar vervoer. Er voor zorgen dat mensen elkaar leren kennen wordt door de meeste ondervraagden niet als een taak voor de gemeentelijke overheid gezien.

Onderzoeksresultaten
Wilt u de volledige onderzoeksresultaten zien, ga dan naar https://www.inwonerspanelcuijk.nl/, https://www.inwonerspanelgrave.nl/ of https://www.inwonerspanelgemeente-mill.nl/.

Ook meedoen?
Ook u kunt lid worden van het inwonerspanel in uw gemeente. Aan de leden van het panel wordt gevraagd om hun mening te geven over onderwerpen die voor hen van belang zijn en waar de gemeente zich mee bezighoudt: leefbaarheid in de buurt, openbare orde, veiligheid, sport, groenonderhoud, de gemeentepolitiek, kunst & cultuur, et cetera. U kunt zich aanmelden via bovenstaande websites.  
advertentie