Deel dit artikel ‹ Terug

Danone Nutricia voorspoedig aan de slag op bedrijvenpark Laarakker

Geplaatst op: maandag 15 februari 2016


Grondoverdracht definitief, realisatie start direct

Op maandag 15 februari 2016 ondertekenden Danone Nutricia, gemeente Cuijk en bedrijvenpark Laarakker koop- en overdrachtsovereenkomsten met betrekking tot de bouw van de nieuwe fabriek. Met het aangaan van die overeenkomsten werd de gemeente Cuijk per direct eigenaar van de huidige fabriekslocatie en werd Nutricia eigenaar van een bouwkavel op bedrijvenpark Laarakker. De definitieve vergunning voor de bouw van de nieuwe fabriek op dat bedrijfskavel wordt verleend, waardoor nu alle seinen op groen staan om te starten, wat Danone Nutricia ook direct zal doen.

Voortvarende aanpak
Tijdens de voorbereiding werd intensief samengewerkt tussen de provincie Noord Brabant, bedrijvenpark Laarakker, gemeente Cuijk en een team van specialisten namens Danone Nutricia. Deze aanpak heeft gezorgd voor een snel en soepel proces rond de vergunningverlening. Zo voortvarend als dit is verlopen zal ook de realisatie worden opgestart. Nog deze week zullen de eerste werkzaamheden op het terrein verricht worden en in de loop van maart zal het heiwerk voor de nieuwe fabriek starten.

Faciliteren van groei
Een van de doelstellingen van bedrijvenpark Laarakker is het faciliteren van de groeidoelstellingen van grote regionale partijen. De komst van Danone Nutricia naar het bedrijvenpark geeft hier invulling aan. Danone Nutricia zet hiermee een belangrijke stap in de modernisering en verdubbeling van haar productie. De start van de realisatie van deze grootschalige productiefaciliteit is voor alle betrokken partijen dan ook een belangrijke mijlpaal.

Eind 2017 nieuwe fabriek in gebruik
Begin december maakte Danone Nutricia haar besluit wereldkundig om € 240 miljoen te investeren in haar nieuwe fabriek. Het sluiten van de koopovereenkomsten is hier een direct gevolg van. Danone Nutricia wil haar nieuwe fabriek eind 2017 in gebruik nemen. Danone Nutricia zal haar huidige fabriek nog blijven gebruiken totdat de verhuizing naar Laarakker heeft plaatsgevonden. Het is vervolgens de bedoeling van de gemeente Cuijk om de huidige locatie te herontwikkelen tot woningbouw (huidige planning rond 2020). De bouw van de nieuwe fabriek van Danone Nutricia in Cuijk is mede tot stand gekomen door inspanningen van de NFIA (ministerie van EZ), de BOM (Brabantse Ontwikkelmaatschappij), provincie Noord Brabant, gemeente Cuijk en bedrijvenpark Laarakker. 
advertentie