Deel dit artikel ‹ Terug

Premies collectieve ziektekostenverzekering voor minima bekend

Geplaatst op: woensdag 25 november 2015


Mensen met een laag inkomen kunnen zich aanmelden voor de collectieve ziektekostenverzekering bij de gemeente

Cuijk/Grave/Mill en Sint Hubert, 24 november 2015 – Inwoners met een laag inkomen die willen deelnemen aan het GemeentePakket (de collectieve ziektekostenverzekering via Turien & Co.), kunnen zich hiervoor aanmelden bij de gemeente. De nominale premie voor deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering bedraagt € 119,75 per maand. Hierin zit € 19,36 voor de verplichte aanvullende verzekering. De overige premies voor de verplichte aanvullende verzekering en het lagere Eigen risico worden door de gemeente betaald.

De voordelen van het GemeentePakket op een rij:
- Zeer uitgebreide dekking inclusief tandartskosten;
- Hoge vergoedingen voor veel voorkomende zorgkosten;
- Zeer geschikt voor mensen met een chronische aandoening;
- Opzegservice.

Wist u dat deelnemers aan het GemeentePakket:
- een lagere premie betalen omdat de gemeente maandelijks € 20,- bijdraagt?
- een lager verplicht eigen risico hebben omdat de gemeente afspraken heeft gemaakt over de hoogte van het eigen risico? Het eigen risico voor 2016 daalt daarmee naar € 115,- per verzekerde.

Wie kan deelnemen?
Het GemeentePakket Turien & Co. wordt aangeboden aan mensen met een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm én die ook geen vermogen hebben boven de vermogensgrens van de bijstand. Dus ook inwoners met een andere uitkering of inkomsten uit werk kunnen zich opgeven. NB: U kunt alléén overstappen indien u geen achterstand in de premiebetaling heeft bij uw huidige zorgverzekering.

Meer weten of aanmelden?
Wilt u meer weten of wilt u zich al aanmelden? U kunt hiervoor contact opnemen met de medewerkers van het minimabeleid van de gemeente. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 0485-396783. U kunt ook een e-mail sturen aan minimabeleid@cgm.nl. De uiterste aanmeldtermijn is dinsdag 15 december 2015.

Uitbreiding Regeling Compensatie Zorgkosten per 1 januari 2016
Sinds 1 januari 2015 worden inwoners met een laag inkomen gecompenseerd voor hoge zorgkosten via de Regeling Compensatie Zorgkosten (RCZ). Wie onder de regeling valt, betaalt geen eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening en/of betaalt binnen de collectieve ziektekostenverzekering (het GemeentePakket) € 20,- minder in de premie voor de uitgebreide aanvullende ziektekostenverzekering. De aanvullende verzekering is vorig jaar uitgebreid, waardoor men het meest uitgebreide pakket krijgt.
De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert hebben de Regeling Compensatie Zorgkosten (RCZ) per 1 januari 2016 verder uitgebreid. Nieuw is dat nu ook het verplicht Eigen Risico in het GemeentePakket gedeeltelijk wordt meeverzekerd. Hierdoor is deze niet € 385,- per persoon per jaar, maar slechts € 115,-. De kosten voor de premie van deze extra verzekering komen voor rekening van de gemeente.
Hierdoor kunnen ook mensen met een laag inkomen en veel zorgkosten zich goed verzekeren, tegen een zeer scherpe prijs. 
advertentie