Deel dit artikel ‹ Terug

Conferentie vroegsignalering land van Cuijk

Geplaatst op: dinsdag 29 september 2009


Gemeenten zijn in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) verantwoordelijk voor opvoedondersteuning en vroegtijdige signalering van risico’s.
Binnen het Land van Cuijk wordt hier op veel vlakken gezamenlijk aan gewerkt.
De vijf gemeenten voeren bijvoorbeeld regie op het Centrum voor Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Verder wordt er gestuurd op samenwerking tussen verschillende organisaties en hun aanbod zodat er bijvoorbeeld geen vijf cusussen over bedplassen worden gegeven.

Het is belangrijk dat beroepskrachten die met kinderen en/of jongeren werken weten wat er al ontwikkeld is op het gebied van vroegsignalering en waar zij terechtkunnen met vragen.

Daarom wordt er op dinsdagmiddag 6 oktober een conferentie vroegsignalering gehouden voor leerkrachten, intern begeleiders en zorgcoördinatoren van scholen; leidsters van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en jongerenwerkers.

De conferentie vindt plaats in Oelbroeck in Sint Anthonis en zal geopend worden door wethouder Roos Aben van de Gemeente Sint Anthonis.
Deze bijeenkomst is geïnitieerd door de vijf gemeenten in het land van Cuijk en zal begeleid worden door K2, kenniscentrum jeugd voor Noord-Brabant.
Thema’s die aan de orde zullen komen zijn onder andere:
-    Signalering in relatie tot het Centrum voor jeugd en gezin
-    Wat is het belang van signaleren en welke rol hebben leerkrachten, leidsters en jongerenwerkers daarin
-    Hoe ga ik in gesprek met ouders
-    Wat is het nut of de noodzaak van voor- en vroegschoolse educatie
-    Hoe signaleer je eventuele kindermishandeling en wat doe je vervolgens met je vermoedens
-    Hoe werkt het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd en wat is de noodzaak hiervan

Voor informatie kunt u terecht bij Jeannette Posthumus, beleidsmedewerker jeugd van de Gemeente Sint Anthonis. jeannetteposthumus@sintanthonis.nl tel: 0485-388846
advertentie