Deel dit artikel ‹ Terug

Open Monumentendag in het Land van Cuijk

Geplaatst op: donderdag 27 augustus 2009


In het weekend van 12 en 13 september is er veel te doen in het Land van Cuijk in het kader van de jaarlijkse Open Monumentendag. Hieronder vindt u een overzicht van de monumenten die in dit weekend opengesteld zijn.

 

Cuijk
De Beeldentuin in de kerkstraat. Deze voormalige protestantse begraafplaats is thans ingericht als beeldentuin.
Openingstijden tijdens Open Monumentendag: zaterdag 12 september, 11:00 - 16:00 uur
Adres: Kerkstraat 12, 5431EM Cuijk.

Foto-Archiefdienst. Overzicht van de historie van Cuijk aan de hand van fotomateriaal.
Openingstijden tijdens Open Monumentendag, zaterdag 12 september, 11:00 - 16:00 uur
Adres: Kerkstraat 14, 5431DS Cuijk.Linden
Heilige Lambertuskerk aan de kerkstraat. Deze kerk stamt uit de 15de eeuw. De beelden dateren uit de 15de en 16de eeuw.
Openingstijden tijdens Open Monumentendag: zaterdag 12 september, 11:00 - 16:00 uur.
Adres: Kerkstraat 32, 5439ND Linden.
Telefoon: 0485-312666.Beers
Heilige Lambertuskerk in Beers. De toren van deze kerk dateert uit de 14e eeuw, de rest van de kerk uit de 19e eeuw. In de kerk zijn prachtige gebrandschilderde ramen te bezichtigen.
Openingstijden tijdens Open Monumentendag: zaterdag 12 september, 12:00 - 17:00 uur.
Adres: Kerkeveld 2, 5437BH Beers.
Telefoon: 0485-314853.Boxmeer
Het Kasteel in Boxmeer. Bij het moederhuis van de Zusters van Julie Postel zijn de restanten te zien van het oude kasteel van de Heren van Boxmeer. De eerste Maasburcht werd opgericht rond 1200 en was waarschijnlijk een houten vesting op een hoger gelegen heuvel aan het binnenwater Meere. Van het kasteel van Boxmeer is alleen de linkerzijde van het huidige gebouwencomplex een overblijfsel uit vroegere tijden. In de loop der jaren is het kasteel diverse malen verbouwd en de sporen hiervan zijn nog op diverse plaatsen zichtbaar.
Openingstijden tijdens Open Monumentendag: zaterdag 12 september, 14:00 - 17:00 uur en zondag 13 september, 14:00 - 17:00 uur .
Adres: Veerstraat 49, 5831JM Boxmeer.

 

 

Sint Agatha
Het klooster van Sint Agatha is het oudst bewoonde klooster van Nederland: sinds 1371 zijn hier kruisheren gevestigd. In dit monument openden in 2006 circa 90 orden en congregaties gezamenlijk een erfgoedcentrum voor Nederlands kloosterleven. Zij brengen er hun archieven, boeken en voorwerpen onder, die door belangstellenden bezichtigd en bestudeerd kunnen worden.
Openingstijden tijdens Open Monumentendag: zaterdag 12 september, 11:00 - 16:00 uur en zondag 13 september, 10.00 - 17.00 uur.
Adres: Kloosterlaan 24, 5435XD Sint Agatha.

 

 

Vierlingsbeek
Het Koningskerkje was de kerk van de NH Gemeente in Vierlingsbeek. Het kerkje is in 1843 gebouwd en werd mede gefinancierd door een gift van Koning Willem II. Reeds één jaar na de Vrede van Munster in 1648 vestigde zich in Vierlingsbeek de eerste dominee, de uit het Duitse Eberfeld afkomstig Teschenmäcker was. Het zaalkerkje is opgetrokken in een ambachtelijke traditionele stijl met neoclassicistische elementen. In de topgevel bevindt zich een klein elliptisch oculus en in het interieur bevindt zich een orgeltribune. De kerk is gelegen op een begraafplaats. Meer informatie staat op www.koningskerkje.nl
Openingstijden tijdens Open Monumentendag: zaterdag 12 september, 12:00 - 17:00 uur en zondag 13 september, 12:00 - 17:00 uur.
Adres: Spoorstraat 17, 5821BB Vierlingsbeek.De Watermolen. Oostelijk langs de weg van Vierlingsbeek naar Maashees ziet u een waterrad. Op de plaats van dit waterrad heeft al eeuwen een watermolen gestaan. Reeds in 1466 wordt er melding gemaakt van een watermolen. In 1531 wordt er een nieuwe molen gemakt met een rieten dak. Opdrachtgever van de molen is Floris van Egmond, Graaf van Buren en pandheer van Het Land van Cuijk. In het Rijksarchief te Brussel is het volledige bestek bewaard gebleven. Zo blijkt dat er 44 eikenbomen gebruikt zijn voor de bouw. Het harde hout van de witte acacia's (Robinia pseudo-acacia) langs de beek werd vroeger gebruikt om er onderdelen voor de molen (zoals assen) van te maken. Tussen de Grotestraat en de monding bij de Maas heeft de beek, in tegenstelling tot de overzijde, zijn oorspronkelijke, kronkelige loop mogen behouden.
Openingstijden tijdens Open Monumentendag: zaterdag 12 september, 09:00 - 17:00 uur en zondag 13 september, 09:00 - 17:00 uur.
Adres: Grotestraat 89, 5821AC Vierlingsbeek

 

Holthees
De Mariakapel, ook wel de OLV van Zeven Smarten genoemd, wordt al vermeld in oude geschriften uit 1464. Als Brabant na de Tachtigjarige Oorlog Staatsgebied wordt, mogen er in de kapel geen diensten meer gehouden worden en doet ze dienst onder andere als tiendschuur. In 1848 wordt de kapel weer in gebruik genomen door de katholieken. De kapel heeft als één van de weinige kerkgebouwen in de grensstreek de oorlogen doorstaan. Aan deze kapel is van oudsher het OLV Gilde verbonden.
Openingstijden tijdens Open Monumentendag: zondag 13 september, 11:00 - 17:00 uur.
Adres: Kapelstraat 1, 5824AJ Holthees.

 

Beugen
Aan de westrand van Beugen staat de ronde, stenen beltkorenmolen. Deze Martinus Molen werd in 1868 gebouwd door Bartholemeus Heijs. Bij de bouw maakte hij gebruik van een in West-Nederland afgebroken wipmolen. Op oude foto's is nog te zien dat ook de kap voor een groot gedeelte was opgebouwd uit onderdelen van zo'n molen. In 1917 werd de molen, die inmiddels was omgedoopt tot Zeldenrust verkocht aan Martinus van den Berg. In 1974 werd de molen aangekocht door de gemeente Boxmeer en een paar jaar later volgde restauratie door molenmaker Beckers uit Bredevoort. Op dit moment wordt de molen draaiende gehouden door vrijwilligers waaronder de achterkleinzoon van de oprichter.
Openingstijden tijdens Open Monumentendag: zaterdag 12 september, 10:00 - 17:00 uur.
Adres: Molenstraat 24, 5835AZ Beugen.Oeffelt
Molen De Vooruitgang dateert uit 1913 en is gebouwd door molenaar S. Manders. In de oorlogsjaren 1944-45 werd de molen zwaar beschadigd door Duitse kanonnen. Na de oorlog is de molen hersteld en heeft deze tot 1955 als maalmolen dienst gedaan. In 1967 en 1995 zijn restauraties uitgevoerd. De molen is nu weer maalvaardig.
Openingstijden tijdens Open Monumentendag: zaterdag 12 september, 09:00 - 17:00 uur.
Adres: Molenstraat 4b, 5441AB Oeffelt.Rijkevoort
De Molen Luctor et Emergo aan de Kapelstraat. De ronde, stenen stellingmolen Luctor et Emergo werd in 1901gebouwd op initiatief van Herman Verbruggen uit St. Hubert. Bij de bouw van de molen heeft hij gebruik gemaakt van een achtkantige houtzaagmolen, waarschijnlijk uit de omgeving van Schiedam, die geheel in de molen is verwerkt en nu nog te herkennen is. Rond de molen is een omloop of stelling gebouwd die de molenaar de mogelijkheid bood om de wieken op de wind te zetten. Tegenover de molen in Rijkevoort heeft de Heemkundekring Rijkevoort een winkel in de 1930 stijl nagebouwd. Deze winkel is ook op zondag 13 september open.
Openingstijden tijdens Open Monumentendag: zondag 13 september, 10:00 - 17:00 uur.
Adres: Kapelstraat 31, 5447AA Rijkevoort.

 

Meer informatie vindt u hier: www.openmonumentendag.nl.

advertentie