Deel dit artikel ‹ Terug

Gemeenten tevreden over aanpak vuurwerkoverlast

Geplaatst op: donderdag 15 januari 2015


Afname overlastmeldingen via telefonische meldlijn Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert

Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, 15 januari 2015 – De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert zijn tevreden over de resultaten van de aanpak vuurwerkoverlast. De nieuwe landelijke regels voor het afsteken van vuurwerk (alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur) zijn over het algemeen goed nageleefd.

Maatregelen
In december 2014 startten de gemeenten via diverse kanalen met het geven van voorlichting over de nieuwe landelijke regels. Basis- en middelbaar onderwijs (doelgroep 12 tot 18 jaar) werd bereikt via onder andere lespakketten van Bureau Halt en posters. Daarnaast werd een bredere doelgroep aangesproken via artikelen en advertenties op de gemeentelijke websites, social media (Twitter), in de gezamenlijke gemeenterubriek en dag- en weekbladen. Bij de aanpak van vuurwerkoverlast werkten de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert samen met de regionale politie en Bureau Halt. Ook werd vanaf 15 december een gezamenlijke telefonische meldlijn ingesteld. Met name gedurende de periode waarin vuurwerk mocht worden ge- en verkocht (29, 30 en 31 december) is met extra aandacht en meerdere teams gehandhaafd.

Meldingen
In totaal hebben de gemeentelijke Boa’s en de politie 97 meldingen van overlast ontvangen via de speciale meldlijn (Cuijk: 48; Grave: 38; Mill en Sint Hubert: 11). Alleen Cuijk maakte de afgelopen jaren ook al gebruik van deze meldlijn. In 2011 leverde dat in deze gemeente 54 telefoontjes op, in 2012 61 en in 2013 84. Dat is ten opzichte van 2013 bijna een halvering van het aantal meldingen van overlast.

Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen naar Bureau Halt bedroeg 9 (Cuijk: 6; Grave: 3; Mill en Sint Hubert: 0). Ook hier is een vergelijking met de afgelopen jaren alleen voor Cuijk mogelijk. In 2011 werd 12 keer naar Halt doorverwezen, in 2012 6 keer en in 2013 19 keer.

Schade
De schade aan gemeente-eigendommen bedroeg dit keer in totaal € 22.470 (Cuijk: € 10.380; Grave: € 5.430; Mill en Sint Hubert: € 6.660). In 2013 bedroeg de schade in Cuijk € 17.500, in 2012 € 5.000 en in 2011 € 6.000. In de gemeente Grave bedroeg de schade aan gemeente-eigendommen dit keer € 5.430 (in 2013 was dit € 3.600). In Mill en Sint Hubert bedroeg de schade dit jaar € 6.660 (in 2013 € 5.120). De gemeenten hebben aangifte gedaan van deze vernielingen bij de politie. Waar mogelijk worden de schadebedragen verhaald op de vernielers.

Processen verbaal
Er is één proces verbaal (pv) opgemaakt in Grave. De cijfers van de afgelopen jaren voor processen verbaal in Grave en Mill en Sint Hubert zijn niet bekend. In Cuijk is ook hier een sterke afname te zien: in 2011: 3 pv’s; in 2012 1 pv; in 2013 9 pv’s; en in 2014: 0.
advertentie