Deel dit artikel ‹ Terug

Museum Het Petershuis Zoekt Vrijwilligers

Geplaatst op: vrijdag 15 mei 2009


Museum Het Petershuis is op zoek naar vrijwilligers. Het historische pand waarin Museum is gehuisvest, is zo’n 450 jaar oud. Het is een van de weinige gebouwen die de stadsbrand van 1598 heeft doorstaan. Na het overlijden van de toenmalige eigenaar, Prof. Dr. Johan Th. Peters, werd het in 1964 bij legaat geschonken aan de Gennepse gemeenschap en uiteindelijk in 1983 als streekmuseum in gebruik genomen. Het gebouw ontleent zijn betekenis vooral aan de culturele en historische activiteiten die er in plaats vinden. Dat was – en is - slechts mogelijk dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers.

In het Petershuis gebeurt van alles! En dus is er veel te doen. Bijna iedere maand is er een nieuwe expositie. Meestal met beeldende kunst. Maar soms zijn er thematentoonstellingen, bijvoorbeeld over belangrijke historische gebeurtenissen. De voorbereiding en inrichting van al die exposities brengt veel werk met zich mee: er moeten contacten worden gelegd met kunstenaars en er worden zakelijke en organisatorische afspraken met hen gemaakt. In overleg met de exposanten wordt de tentoonstelling ingericht; de publiciteit moet worden verzorgd; de opening moet worden voorbereid en natuurlijk moet het gebouw er tiptop uitzien. Het museum is vijf middagen in de week geopend voor het publiek. Suppoosten houden dan toezicht en geven desgevraagd een toelichting aan de bezoekers. Zij beheren dan ook de – nu nog bescheiden – museumwinkel. Naast de wisseltentoonstellingen beschikt het museum over een vaste collectie, o.a. met archeologische vondsten uit Gennep en de regio. Er zijn diverse maquettes, bijvoorbeeld van de voormalige burcht Het Genneperhuis, een Romeinse villa en sinds kort ook van het voormalige NBDS-station te Gennep. Het museum geeft voorlichting over architectuur en archeologie aan kinderen van de basisscholen in Gennep. En met enige regelmaat worden er lezingen gehouden.

Hebt u belangstelling voor kunst en cultuur of voor de historie van de regio Gennep? Beschikt u over organisatietalent of kunt u goed vertellen? Bent u erg handig? En vindt u het leuk om in teamverband op enigerlei wijze een bijdrage te leveren aan de instandhouding van het museum? Laat het weten! Het bestuur van Museum Het Petershuis wil dan graag met u bespreken op welke wijze uw kennis en vaardigheden het beste kunnen worden ingezet ten dienste van Museum Het Petershuis.
Contactadres: Andries Knevel; Mobiel 06-53242005; E-mail petershuis@planet.nl
advertentie