Deel dit artikel ‹ Terug

Gemeenteraad besluit over Langenboomse Tweesprong

Geplaatst op: maandag 16 december 2013


Er is duidelijkheid over de Langenboomse Tweesprong. Tijdens een drukbezochte raadsvergadering besloot de gemeenteraad dat het gebouw met de omliggende (verharde) terrein voor 1 euro in erfpacht wordt overgedragen aan de scouting. Het verdere groene buitenterrein blijft in handen van de gemeente. De Scouting mag dit echter gewoon blijven gebruiken tot het moment dat de gemeente dit perceel wil gaan inzetten voor woningbouw. Voor het gebruik van deze grond worden goede afspraken gemaakt zodat de Scouting meer mogelijkheden heeft voor het gebruik van dit terrein.

Na de besluitvorming verlieten de scouts, hun ouders, leiding en andere betrokkenen teleurgesteld de raadzaal. Wethouder van Schipstal: “Er was veel emotie en de kinderen dachten zelfs dat hun Scouting zou ophouden te bestaan. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo! We gaan de Tweesprong opknappen en dit gebouw gaat dan voor 1 euro in erfpacht naar de scouts. Ook het verharde terrein eromheen en het groen voor en naast het gebouw gaat op deze manier mee over. Dit is namelijk allemaal al bestemd voor maatschappelijk gebruik. Het overige terrein (dat bestemd is als groen en waar bijvoorbeeld de vuurplaats is en de speeltoestellen staan) blijft van de gemeente en de Scouting mag dit voorlopig gewoon blijven gebruiken. Als die situatie verandert, omdat er een koper voor de grond komt, gaan we met het bestuur weer in overleg om te kijken wat dan de mogelijkheden voor de buitenactiviteiten van de Scouting zijn. De strook grond van 10 meter breed die aan de stoep vastligt, kunnen ze dan sowieso blijven gebruiken omdat dit nooit voor woningbouw ingezet kan worden, dat blijft de bestemming groen behouden. ”

Belangenafweging
De wethouder begrijpt dat de Scouting graag het hele buitenterrein voor deze symbolische euro erbij had gekregen. “Maar we moeten naast het Langenboomse belang óók rekening houden met het belang van andere (jeugd)verenigingen, de andere kernen en hun inwoners. De gemeentegrond, die door de Scouting in gebruik is als buitenterrein, kan in de toekomst veel geld opleveren voor de gemeentekas. Dit geld kunnen we dan weer besteden aan andere goede initiatieven. Om daar een beetje een beeld van te geven: met de opbrengst van de grond kunnen we bijvoorbeeld ruim 10 jaar alle jeugdsportverenigingen in onze gemeente van een subsidie voorzien.”

Grond voorlopig gewoon in gebruik Scouting
Maar zover is het nog lang niet, denkt de wethouder. “In Langenboom hebben we op Bosrand III nog 20 kavels te koop staan. Ik verwacht dus niet dat er ‘een, twee, drie’ een koper is voor de kavel bij de Tweesprong. En tot die tijd blijft deze gemeentegrond gewoon openbaar groen en kan en mag het gebruikt worden voor de buitenactiviteiten van de Langenboomse scoutingleden en Follow-Up. We gaan hier met het bestuur goede afspraken over maken. Dit heet een gebruiksovereenkomst. Hierin kunnen we bijvoorbeeld zaken regelen over de vuurplaats of over kamperen op terrein. Deze afspraken geven duidelijkheid en dat is voor alle partijen fijn!”

Verdrietig
De wethouder vindt het vooral jammer dat de scoutingkinderen verdrietig waren na afloop van het raadsbesluit. “Ik wil daarom graag binnenkort een keer rustig aan de kinderen, hun ouders en de leiding gaan uitleggen wat de gemeente voor bedoelingen heeft met De Tweesprong. En belangrijker nog, wat er allemaal nog kan. Met het bestuur van de Scouting bekijken we de mogelijkheden hiervoor en plannen we een afspraak in.”

Waardering
“Natuurlijk vindt de gemeente het jeugdwerk in het algemeen en dus ook in Langenboom erg belangrijk”, besluit Edwin van Schipstal. “We hebben erg veel waardering voor alle activiteiten die voor de Langenboomse jeugd worden georganiseerd en we gaan er van uit dat deze leuke activiteiten ook in de toekomst gewoon vanuit De Tweesprong blijven voortbestaan.”
advertentie