Deel dit artikel ‹ Terug

INTENSIEVER SAMENWERKEN, ook onder de grond!

Geplaatst op: dinsdag 2 april 2013


Cuijk, 28 maart 2013 – Waterschap Aa en Maas en de gemeente Cuijk starten een samenwerking
waarin het waterschap voor twee jaar het beheer en onderhoud van de gemeentelijke rioolgemalen
uitvoert. Doel: samenwerken aan de meest efficiënte en goedkope ‘afvalwaterketen’. Op 26 maart
ondertekenden wethouder Gerard Stoffels en Dagelijks Bestuurslid Piet Beltman de overeenkomst.
Dit initiatief komt voort uit het eerder gesloten afvalwaterakkoord tussen de gemeenten binnen de
regio Land van Cuijk en het waterschap.

Voordelen
Volgens Piet Beltman, Dagelijks Bestuurslid van waterschap Aa en Maas, heeft de samenwerking voor beide
partijen een aantal voordelen. “Zo verwachten we onder andere een besparing in de onderhoudskosten
te behalen. Ook kunnen we hierdoor toewerken naar een geautomatiseerd systeem voor de aansturing
van gemalen. Om nú beter te anticiperen op veranderingen en om op de lange termijn de waterkwaliteit te
verbeteren.”

Wethouder Gerard Stoffels vult aan: “Een goed water- en rioolbeheer is essentieel voor een goede en
prettige leefomgeving en volksgezondheid. Kijkende naar de toekomst zorgen we ervoor dat met die
intensievere samenwerking het beheer ook betaalbaar blijft voor onze inwoners en dat betere garanties
kunnen worden geboden voor de continuïteit van dat beheer. Een robuustere organisatie biedt daartoe
betere en meerdere mogelijkheden”.

Beltman vervolgt: “De wereld waarin we leven verandert continu. Willen we ook voor onze kinderen een
goede leefomgeving achterlaten dan moeten we ons aanpassen. Dit geldt voor zowel gemeenten als
waterschap. Samen met gemeenten de daarbij horende uitdagingen oppakken en de krachten bundelen
vinden we vanzelfsprekend. Samen werken met water, voor nú én later!”

De afvalwaterketen
Vanaf het moment dat we ons water doorspoelen, gaat het via de gemeentelijke riolering en het
transportstelsel naar de rioolwaterzuivering van het waterschap in Haps. Na een intensief zuiveringsproces
wordt het water weer schoon teruggegeven aan de natuur. En uit het overgebleven slib dat na het
zuiveringsproces achterblijft, haalt het waterschap nog energie en grondstoffen. Dit hele proces noemen we
de afvalwaterketen.

Samenwerking in het Land van Cuijk
Gemeenten en waterschap dragen ieder afzonderlijk zorg voor hun deel van de afvalwaterketen. Maar
eigenlijk is er door de verwevenheid van riolering en afvalwaterzuivering sprake van één groot regionaal
systeem. Daarom werken de overheden steeds vaker en steeds intensiever samen, ook in het Land van
Cuijk. Deze samenwerking levert een besparing op die doorwerkt in de rioolheffing. Uiteindelijk zullen de
kostenstijgingen lager uitvallen dan in eerste instantie was voorzien hetgeen een voordeel is voor de burgers
van Cuijk.
advertentie