Deel dit artikel ‹ Terug

Gastouders leren omgaan met vermoedens van kindermishandeling

Geplaatst op: vrijdag 16 november 2012


Spring Gastouderbureau verzorgt workshops over nieuwe meldcode

Op woensdag 14 november volgden gastouders van Spring Gastouderbureau een workshop over de nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij leerden: hoe ga je om met vermoedens van mishandeling? Donderdag 13 december vindt een tweede workshop plaats in Boxmeer. 

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling beschrijft in stappen wat professionals kunnen doen bij vermoedens van mishandeling. Vanaf 1 januari 2013 is het voor alle kinderopvangorganisaties verplicht om een meldcode te hebben. Mirjam Cornelissen, hoofd klantenservice bij Spring, licht toe: “het lijkt me duidelijk dat het signaleren van kindermishandeling een belangrijke competentie is voor iedereen die met kinderen werkt.” Onderzoek wijst uit dat professionals die met de meldcode werken, drie keer zo vaak ingrijpen als collega’s die geen meldcode voorhanden hebben. 

Stappenplan meldcode huiselijk geweld:
- Stap 1: in kaart brengen van signalen.
- Stap 2: overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld.
- Stap 3: gesprek met de cliënt.
- Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling.
- Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden.

Bron: www.rijksoverheid.nl

“Met de workshops zorgen wij ervoor dat onze gastouders ook weten hoe ze het stappenplan in de praktijk kunnen toepassen,” vertelt Cornelissen. Voor 1 januari 2013 moeten alle gastouders van Spring de workshop hebben gevolgd. Deze workshop met voorbeelden en oefeningen wordt gegeven in samenwerking met een deskundige van de meldcode. 

Notitie respect
Daarnaast worden de gastouders bijgespijkerd over de ‘Notitie respect’. Deze notitie beschrijft hoe medewerkers van Spring horen om te gaan met elkaar, ouders en kinderen. Spring vindt het belangrijk dat er respect is voor elkaar, voor grote en kleine mensen. “We hebben het daarmee over respect voor de ander, voor jezelf, voor afspraken, voor spullen van een ander, voor ieder individu, voor verschillen tussen mensen en voor andere manieren van kijken naar de wereld” legt Cornelissen uit. Spring gebruikt de notitie respect in combinatie met de meldcode. 

Gastouderopvang
Gastouderopvang is kleinschalige opvang waarbij de kinderen thuis of bij een gastouder worden opgevangen. Gastouderopvang is vanwege het flexibele karakter een alternatief voor de reguliere opvang. Zo betalen ouders per uur en kunnen zij ook terecht voor opvang in de avonden en de weekenden. Het gastouderbureau van Spring koppelt ouders die op zoek zijn naar gastouderopvang aan geschikte gastouders. Hun werkwijze onderscheidt zich door de persoonlijke aanpak en de professionele begeleiding van gastouders. Meer info: www.spring-kinderopvang.nl.