Deel dit artikel ‹ Terug

Cultuureducatiebeleid gemeente Cuijk

Geplaatst op: woensdag 14 november 2012


Verankering in basisonderwijs en vrijetijdsaanbod via een cultuureducatiecentrum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk stellen de gemeenteraad voor om per 1 januari 2013 het cultuureducatiebeleid over twee sporen te laten lopen. Ten eerste wil de gemeente een bijdrage leveren aan de doorlopende leerlijn voor kunstzinnige oriëntatie in het basisonderwijs. Daarnaast heeft de gemeente voor ogen om onder andere muziek-, dans- en kunstlessen voor in de vrije tijd via een cultuureducatiecentrum aan te bieden. Met dit beleid wil de gemeente Cuijk een toename van actieve cultuurparticipatie bereiken. De gemeenteraad behandelt het voorstel op 17 december a.s.

Op 26 maart 2012 stelde de gemeenteraad het beleidskader cultuureducatie vast. De ambitie is uitgesproken dat cultuur bij meer mensen een vanzelfsprekend onderdeel wordt van hun leven. De gemeente wil daartoe cultuureducatie voor mensen tot 18 jaar faciliteren.

Cultuureducatie en basisonderwijs 
Het college stelt voor om een bijdrage te leveren aan de doorlopende leerlijn binnen het basisonderwijs. Hierbij haakt de gemeente aan bij de landelijke ontwikkelingen en de wettelijke kerndoelen op het gebied van kunstzinnige oriëntatie, waaronder algemene muzikale vorming. De Combinatiefunctionaris Cultuur speelt een rol op school en in de naschoolse activiteiten. Denk hierbij aan kennismaking met instrumenten, dans, beeldend vormen en circustechnieken. De gemeenteraad heeft in 2011 hiervoor middelen beschikbaar gesteld. In overleg met de scholen worden hier nadere afspraken over gemaakt.  

Vrijetijdsaanbod
Het college adviseert om naast het aanbod binnen en rond de basisschool een aanvullend vrijetijdsaanbod te doen. Hierbij gaat het om lessen op het gebied van muziek – ook voor harmonieën en fanfares – zang, dans, drama, beeldend vormen en circustechnieken. Dit aanbod vraagt specifieke kennis en een breed netwerk. De meest adequate en efficiënte manier om ditte realiseren is door een  cultuureducatiecentrum te subsidiëren voor prestaties, op basis van het gemeentelijk beleidskader cultuureducatie.

Handhaving besluit over De Meander
De uitvoering van het huidige cultuureducatiebeleid is in handen van kunstencentrum De Meander. De gemeenteraad besloot op 26 maart 2012 geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst met De Meander aan te gaan vanaf 1 januari 2013 omdat er geen nieuw aanbod lag. Een intentieovereenkomst gaf De Meander een laatste mogelijkheid met eenaanbod te komen. Onlangs bleek dat niet kan worden afgezien van de compensatieregeling en dat het De Meander mogelijk aan menskracht ontbreekt om de door de gemeente gewenste dienstverlening aan te bieden. Daarom handhaaft de gemeente het besluit om geen samenwerkingsovereenkomst met De Meander aan te gaan. Voor de cursisten wordt in principe het seizoen 2012-2013 afgemaakt. Omdat uitvoering van het cultuureducatiebeleid door een cultuureducatiecentrum het college de beste keuze lijkt, gaat de gemeente op zoek naar een andere partij. Hiervoor lopen inmiddels verschillende gesprekken.