Deel dit artikel ‹ Terug

Gemeente Cuijk start met opzetten nieuw cultuurbeleid

Geplaatst op: vrijdag 27 juli 2012


Inwoners en klankbordgroep zullen om input gevraagd worden omtrent het nieuwe cultuurbeleid. 

Op 24 juli jl. besloot het college van B&W van de gemeente Cuijk de raad te informeren over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de motie ‘herijking cultuurbeleid’. De raad nam deze motie aan op 26 maart jl.

Er is een projectplan gemaakt waarin staat welke stappen worden gezet om tot een herijkt cultuurbeleid voor de gemeente Cuijk te komen. Het streven is om die beleidsnotitie voor 1 juli 2013 vastgesteld te hebben.

Burgerparticipatie vindt het college van grote waarde om tot een breed gedragen beleid te komen. Er wordt daarom o.m. een ‘klankbordgroep cultuurbeleid’ in het leven geroepen. Hiervoor worden leden gevraagd vanuit de Stichting Cultureel Hart Cuijk, de Kunstadviescommissie en de gemeenteraad. Daarnaast wordt gezocht naar enkele individuele inwoners uit de gemeente, volwassenen en jongeren, met veel belangstelling voor cultuur in en om de gemeente Cuijk. Iets voor u, voor jou? Of wilt u meer weten over de herijking van het gemeentelijk cultuurbeleid? Mail dan de beleidsmedewerker Cultuur van de gemeente Cuijk, Astrid Bolder, via gemeente@cuijk.nl of bel (0485) 396 714.

Ook op andere wijzen wil het college inwoners vragen: wat leeft er bij u op cultureel gebied? Waaraan zou onze gemeente volgens u (meer) aandacht moeten besteden? Dit wordt na de vakantieperiode verder vorm gegeven.