Deel dit artikel ‹ Terug

Klimaatadaptie

Geplaatst op: dinsdag 27 juni 2017


Een werkbezoek van minister Melanie Schultz-Van Haegen en staatssecretaris Sharon Dijksma aan Boxmeer, 26 juni jl. stond in het teken van klimaatadaptatie. De samenwerkende overheden in Noord-Brabant en Limburg gaan vanaf 2020 naar verwachting jaarlijks 50 miljoen euro extra besteden aan maatregelen om beter voorbereid te zijn op klimaatverandering. De regio vraagt ook een bijdrage van de nationale overheid vanuit het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

De twee provincies, de waterschappen en de gemeenten ervaren klimaatverandering in Zuid-Nederland als urgent én acuut. Droogte, hitte, hagel en wateroverlast komen steeds vaker voor en veroorzaken veel schade en overlast, zoals tijdens de zware buien in juni 2016 in Limburg en Oost-Brabant. Ook nemen de risico’s voor gezondheid en veiligheid toe.

Samenwerking noodzakelijk en urgent
Dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas, die de plannen namens de samenwerkende overheden in Zuid-Nederland toelichtte: ‘De klimaatverandering treft het waterbeheer direct en daarom moeten we dit als overheden gezamenlijk aanpakken. We kunnen niet heen om de inzichten uit de wetenschap over de wereldwijde klimaatverschijnselen en de afspraken die regeringsleiders hebben gemaakt in Parijs’. Ook dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg benadrukte de urgentie: ‘Er is geen tijd meer voor uitstel, we moeten nu in actie komen. De opgave die er ligt, is enorm en we hebben de hulp van het Rijk dringend nodig. In het Zuid-Limburgse heuvelland bijvoorbeeld zijn de problemen nu al on-Nederlands groot’.

Kansen creëren
Zuid-Nederland bereidt zich dus versneld voor op de toekomst om te zorgen dat klimaatverandering ons niet overkomt, maar wordt omgezet in kansen voor een fijne en veilige omgeving om in te wonen, te werken en te zijn. Voor de periode 2017-2020 wordt nu een gezamenlijke uitvoeringsagenda opgesteld. De verwachting is dat in deze periode al voor meer dan 50 miljoen aan maatregelen zal worden getroffen. De gezamenlijke investeringsinspanning voor het watersysteembeheer en klimaatmaatregelen bedraagt nu al meer dan € 500 mln. per jaar. Vanaf 2020 komt daar dus naar verwachting 50 miljoen euro per jaar bij. Dit geld zal onder meer worden besteed aan het vergroten van de capaciteit van watersystemen, het 'verkoelen' van hitteplekken in de stad, het vergroenen van de openbare ruimte, het beter opvangen van regenwater en het vergroten van mogelijkheden om het in de bodem te laten infiltreren.

Voorbeeldproject: Het Land van Cuijk gaat voor groen!
Met de slogan ‘Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030’ startte in 2014 het project: Het Land van Cuijk gaat voor groen. Hierbij wordt samengewerkt tussen de 5 gemeenten van het Land van Cuijk, Waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant. Klimaatbestendig Land van Cuijk werd als één van de eerste projecten door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangeduid als landelijk voorbeeld voor de aanpak van klimaatverandering.

Wethouder Jeu Verstraaten van de gemeente Boxmeer is klimaatambassadeur namens het Land van Cuijk en een drijvende kracht achter dit project: “Natuurlijk is alleen nadenken over klimaatverandering en het zien van uitdagingen niet voldoende. Als je genoeg kleine en grote stappen durft te zetten dan kom je tot resultaat.  We hebben de afgelopen jaren met de 5 gemeenten al diverse resultaten behaald en is er nog volop ambitie voor de komende periode.”

Tijdens het bezoek van de minister en staatssecretaris werd het Weijerpark in Boxmeer bezocht; een voorbeeld in het Land van Cuijk van klimaatadaptatie waar meerwaarde wordt gecreëerd op verschillende punten, zoals bestendigheid tegen wateroverlast, tegen verdroging en hittestress, verbetering biodiversiteit en stadsnatuur, sociale ontmoeting en educatie.