Meer samenwerkende gemeenten

Samenwerkende gemeenten Land van Cuijk

Filter
?Meer informatie over Vestigingsfactoren

Vestigingsfactoren

Wij stimuleren de verdere versterking van het leef- en vestigingsklimaat onder andere door: in te spelen op de trends en ontwikkelingen binnen het MKB en meer specifiek de detailhandel; de ruimte voor vestiging tegen aantrekkelijke voorwaarden te vergroten; gerichte acquisitie van bedrijven in binnen- en buitenland; de verkeersinfrastructuur en de ICT-infrastructuur (glasvezel) te optimaliseren; woningen te blijven bouwen die toegankelijk zijn voor mensen van binnen en buiten de regio en met verschillende woonwensen; onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten (Stagebureau Land van Cuijk); en de toename en diversiteit aan recreatieve en culturele voorzieningen te ondersteunen.

Nederlandse stagiaires leren de Duitse werkcultuur kennen

Nederlandse stagiaires leren de Duitse werkcultuur kennen

Geplaatst op: donderdag 14 juni 2018
WEEZE (D). Twee Nederlandse stagiaires van de gemeenten Gennep en Bergen hebben een snuffelstage bij de Duitse gemeente Weeze gelopen. Tijn Houwen, va... Lees meer

RIB Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk 2018

Geplaatst op: woensdag 30 mei 2018
“In de kern wil iedereen wonen” De vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben samen met de provincie Noord-Braban... Lees meer

Festival van de Kernen

Geplaatst op: vrijdag 13 oktober 2017
De vijf gemeenten in het Land van Cuijk werken samen met de provincie en de corporaties Mooiland van Wonen Vierlingsbeek aan de actualisatie van hun r... Lees meer

Stagebureau Land van Cuijk & Noord-Limburg

Geplaatst op: woensdag 5 juli 2017
Nog dit jaar wordt een onderbouwd plan gepresenteerd over de verdere uitbouw, professionalisering en internationalisering van het Stagebureau Land van... Lees meer

Oost/west-verbinding

Geplaatst op: woensdag 5 juli 2017
Onderzoek heeft aangetoond dat een snelweg tussen de A73 en de A50 geen realistische oplossing is. Daarom wordt nu ingezet op zeven maatregelen voor d... Lees meer

Realisatie Breedband

Geplaatst op: woensdag 5 juli 2017
Op dit moment worden met een marktpartij onderhandelingen gevoerd over de aanleg van een 100% gebieds-dekkend glasvezelnetwerk. Zodra met name de fina... Lees meer

Eén loket voor acquisitie en begeleiding nieuwe bedrijven

Geplaatst op: woensdag 5 juli 2017
De vorming van één loket komt logischerwijs voort uit de activiteiten die de Business Developer Land van Cuijk momenteel onderneemt. Afg... Lees meer

Onderzoek Daily Urban System

Geplaatst op: woensdag 5 juli 2017
Het Land van Cuijk hoort bij Noordoost-Brabant. De stad ’s-Hertogenbosch is daarbinnen het economische centrum van de regio en tevens het &lsquo... Lees meer

Gezocht: Grensoverschrijdende stageplaatsen

Geplaatst op: dinsdag 6 juni 2017
INTERREG-Project Dynamic Borders Het aantrekken van vakpersoneel is het centrale thema voor de toekomst. Stageplaatsen zijn een geschi... Lees meer

Atrivé begeleidt herziening regionale woningmarktstrategie

Geplaatst op: maandag 24 april 2017
Adviesbureau Atrivé is uit vijf bureaus gekozen om de regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk uit 2012 te actualiseren. Dit besluit nam d... Lees meer

Uitbouw en verdere regionalisering Woonvisie kan van start

Geplaatst op: dinsdag 11 april 2017
De gemeenten in het Land van Cuijk zijn voornemens de regionale woningmarktstrategie uit 2012 te herijken. Zij laten zich hierin bijstaan door... Lees meer

Uitbouw stagebemiddelingsbureau voortvarend opgepakt

Geplaatst op: dinsdag 11 april 2017
De uitbouw en verdere professionalisering van het reeds bestaande stagebemiddelingsbureau is als onderdeel opgenomen in het project Dynamic Bo... Lees meer

Aanleg breedband in stroomversnelling

Geplaatst op: dinsdag 11 april 2017
Aan het verbeteren van de fysieke vestigingsvoorwaarden kan optimalisering van de ICT-infrastructuur een belangrijke bijdrage leveren. Eerder... Lees meer

Stagebureau

Geplaatst op: dinsdag 26 januari 2016
Het stagebureau heeft als doel de persoonlijke verbinding tussen ondernemers en leerlingen/studenten te versterken en deze partijen waar mogelijk aan ... Lees meer

Euregionale economische kansenkaart

Geplaatst op: dinsdag 26 januari 2016
De kansenkaart en de rapportage over grensoverschrijdende activiteiten zullen de ogen openen voor betrokkenen om meer samen op te trekken, business te... Lees meer