Meer samenwerkende gemeenten

Samenwerkende gemeenten Land van Cuijk

Filter
?Meer informatie over Vestigingsfactoren

Vestigingsfactoren

Wij stimuleren de verdere versterking van het leef- en vestigingsklimaat onder andere door: in te spelen op de trends en ontwikkelingen binnen het MKB en meer specifiek de detailhandel; de ruimte voor vestiging tegen aantrekkelijke voorwaarden te vergroten; gerichte acquisitie van bedrijven in binnen- en buitenland; de verkeersinfrastructuur en de ICT-infrastructuur (glasvezel) te optimaliseren; woningen te blijven bouwen die toegankelijk zijn voor mensen van binnen en buiten de regio en met verschillende woonwensen; onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten (Stagebureau Land van Cuijk); en de toename en diversiteit aan recreatieve en culturele voorzieningen te ondersteunen.