Meer samenwerkende gemeenten

Samenwerkende gemeenten Land van Cuijk

Filter
?Meer informatie over Leefbaarheid

Leefbaarheid

Wij werken aan de versterking van de leefbaarheid in onze regio en aan de borging van de kwaliteit van voorzieningen vooral in de kleinere kernen. Het gaat om voorzieningen in de volle breedte, zoals welzijn, (gezondheids-)zorg, onderwijs, cultuur, sport. We maken gezamenlijk een inventarisatie en analyse van de financiƫle draagkracht en bezetting van de voorzieningen in de verschillende kernen. Ook bezien we de kwaliteit en kwaliteitswaarborgen van de voorzieningen. Wij gaan met onze burgers het gesprek aan om de kwaliteit te verbeteren, het gebruik te optimaliseren en de draagkracht te versterken, waarbij ook gedacht moet worden aan het concept van zelfsturing binnen de wijken of kernen.