Meer samenwerkende gemeenten
Gemeente Grave & Stichitng 4Daagse tekenen convenant_ Deel dit artikel ‹ Terug

Gemeente Grave & Stichitng 4Daagse tekenen convenant

Geplaatst op: dinsdag 26 juni 2018


Tijdens de traditionele “75 Hectometermars” op 22 juni in Grave, is het officiële Vierdaagse-convenant ondertekend door burgemeester van de gemeente Grave Lex Roolvink en marsleider en voorzitter van de Stichting DE 4DAAGSE Henny Sackers.

Convenant
In het convenant - tussen de gemeente Grave en de Stichting De 4DAAGSE - zijn afspraken vastgelegd waarmee beide partijen bevestigen zich samen in te zullen spannen om de continuïteit en de kwaliteit van de Nijmeegse Vierdaagse - en in het bijzonder van de doorkomst door de gemeente Grave op de vierde wandeldag - te waarborgen. De afspraken hebben onder andere betrekking op veiligheid (intergemeentelijk coördinatieplan over afstemming tussen hulpdiensten, doortochtgemeenten, de veiligheidsregio’s en de Stichting DE 4DAAGSE), afstemming over promotie- en communicatiebeleid, stratenplannen en routes, toiletvoorzieningen en afvalverwerking.

Hectometermars
In de aanloop naar de Nijmeegse Vierdaagse wordt sinds 1991 jaarlijks de zogenaamde Hectometermars georganiseerd. Per toerbeurt zet één van de doortochtgemeenten dan een parcours van 7,5 kilometer uit in de gemeente. Naast alle burgemeesters van de doortochtgemeenten, nemen
ook andere bij de Vierdaagse betrokken organisaties deel aan deze netwerk-happening. De gasten werden dit keer verwelkomd door burgemeester Roolvink op de Generaal de Bonskazerne en wandelden via onder andere de Hampoort en de Drie-Eenheid weer terug richting de Generaal de
Bonskazerne. De Vierdaagse wordt dit jaar gehouden van 17 tot en met 20 juli.