Meer samenwerkende gemeenten
Eénmeting naar economische betekenis_ Deel dit artikel ‹ Terug

Eénmeting naar economische betekenis

Geplaatst op: donderdag 21 juni 2018


In opdracht van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van toerisme en recreatie in het Land van Cuijk. Aan het onderzoek hebben bijna 100 bedrijven en organisaties in de regio meegewerkt. 
 
Vooraf
De vijf gemeenten in het Land van Cuijk investeren in het vergroten van de aantrekkelijkheid van de regio voor toeristen en recreanten. Daarbij wordt intensief samengewerkt met de sector. In de afgelopen jaren is onder meer geïnvesteerd in routegebonden recreatie, zijn (meerdaagse) arrangementen opgezet, is gewerkt aan de herkenbaarheid van de regio en aan het bouwen van Toeristische Ontmoetingspunten. Voor de promotie van het Land van Cuijk hebben de vijf gemeenten vijf jaar geleden, in samenwerking  met de toeristische ondernemers en platforms, het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Land van Cuijk opgericht. Het RBT werkt langs vier sporen: promotie (onder meer de uitgave van het Land van Cuijk Magazine, het onderhoud van een website, gerichte inzet van sociale media, deelname aan beurzen en free publicity), kennis en inzicht bij ondernemers (bijeenkomsten, workshops, trainingen), ondersteunen (Toeristische Ontmoetingspunten, Groeters, platforms) en ontwikkelen (samen met ondernemers producten ontwikkelen, zoals arrangementen). 
 
Nulmeting
Meten is weten! Om te kunnen vaststellen welke effecten de inspanningen van de gemeenten, het Regionaal Bureau voor Toerisme, ondernemers en organisaties hebben, is in 2015 een nulmeting uitgevoerd over het jaar 2014. Daarbij is onder meer het aanbod aan dag- en verblijfsrecreatie in kaart gebracht en is gekeken naar het gebruik van de diverse voorzieningen. Een benchmark liet zien dat het Land van Cuijk gemiddeld lager scoorde dan andere regio’s in Nederland. 
 
Eénmeting
Recent is een nieuwe meting uitgevoerd, ditmaal over het jaar 2017. Het onderzoek is uitgevoerd door ZKA Leisure Consultants uit Den Bosch. Deze eenmeting is het vervolg op de nulmeting over 2014. Bij de eenmeting is opnieuw gekeken naar verblijfstoerisme en dagrecreatie, naar de bestedingen van bezoekers en naar de werkgelegenheid in de vrijetijdssector. Ook de ontwikkeling van de sector sinds 2014 komt in het rapport aan bod. Al zijn de cijfers van 2017, onder meer door de start van nieuwe bedrijven en evenementen, niet altijd een op een te vergelijken met die van 2014.
 
Conclusies
Uit het onderzoek trekt ZKA Leisure Consultants een aantal conclusies:
- sinds 2014 vindt een aantoonbare groei in toerisme en recreatie plaats. Deze groei is het gevolg van met name de verbetering van de bezetting van het bestaande aanbod. 
- in de afgelopen jaren is de bezettingsgraad bij met name hotels, bungalows en groepsaccommodaties gestegen. Alleen in de campingsector is een daling waarneembaar, die overigens overeenkomt met de landelijke trend. Verder is ook bij aanbieders van dagrecreatie en bij evenementen het aantal bezoekers toegenomen.
- het aandeel eigen inwoners uit de regio is op het gebied van dagrecreatie erg groot.
- de meerderheid van de bezoekers is vijfenveertig jaar of ouder en vier op de vijf verblijfsgasten komt uit Nederland. Opvallend is ook dat bij de hotels toeristen uit het buitenland een derde van de overnachtingen vormen.
 
Hoe verder?
Het onderzoek geeft aanknopingspunten voor welke inspanningen nodig zijn om de toeristisch-recreatieve potentie van onze regio nog verder uit te bouwen. Het rapport biedt ook waardevolle informatie over herkomst van toeristen, doelgroepen en bestedingen. De conclusies bieden daarnaast waardevolle informatie voor het RBT en voor toeristische ondernemers. Zij kunnen op basis van dit onderzoek hun marketing- en promotiestrategie verder verfijnen. 
 
Download rapportage
Klik hier (pdf)