Meer samenwerkende gemeenten
 Plannen voor gebiedsontwikkeling Raamvallei ter inzage_ Deel dit artikel ‹ Terug

Plannen voor gebiedsontwikkeling Raamvallei ter inzage

Geplaatst op: donderdag 14 juni 2018


Inloopbijeenkomsten voor belanghebbenden en geïnteresseerden
‘Samen werkt beter!’ Vanuit dat perspectief is het Gebiedsplan Raam opgesteld gericht op de thema’s water, natuur, landbouw, cultuurhistorie, landschap en recreatie. Alle betrokken partijen willen samen meerwaarde creëren in dit gebied. Zij hebben ambities en opgaven vertaald in een visie en uitvoeringsprogramma. Vanuit de overtuiging en betrokkenheid om het gebied nog mooier te maken! Het Gebiedsplan Raam en de onderliggende visie op de optimalisatie van het peilbeheer (gewenst grond- en oppervlaktewater regime, GGOR) en de milieueffectrapportage (MER) liggen van 20 juni tot 2 augustus 2018 ter inzage. Voor belanghebbenden en geïnteresseerden worden de komende tijd meerdere inloopbijeenkomsten georganiseerd in het gebied.

Gebiedsplan Raam
Het Gebiedsplan Raam maakt onderdeel uit van de Verborgen Raamvallei. In het gebied rondom de Raam is samen met gebiedspartners gezocht naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, landschap en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen. Er is ruimte gezocht voor waterberging, ecologisch beekherstel, ecologische verbindingszones en Natuur Netwerk Brabant, de toegankelijkheid van het gebied moet worden verbeterd en samen streven we naar een goed waterpeil voor landbouw en natuur. Het laatste staat omschreven in de visie voor de optimalisatie van het peilbeheer (GGOR visie). Naast het Gebiedsplan Raam en de GGOR visie ligt tegelijkertijd ook het voor-ontwerp-bestemmingsplan voor de waterberging in Grave tot en met 31 juli ter inzage.

Inloopbijeenkomsten
De komende weken organiseert het waterschap samen met de gebiedspartners meerdere inloopmomenten in het projectgebied. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd om inwoners en geïnteresseerden de gelegenheid te geven vragen te stellen over de plannen die ter inzage liggen. De bijeenkomsten hebben een informeel karakter. Men kan binnenlopen zonder afspraak op een moment wanneer het uitkomt en op de dag wanneer het uitkomt. Verschillende partijen die aan de plannen hebben gewerkt zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en informatie te geven. Alle plannen zijn in te zien tijdens de inloopbijeenkomsten en op www.officielebekendmakingen.nl.

De inloopbijeenkomsten worden gehouden op:
Dinsdag 19 juni van 16.00 tot 20.00 uur. Locatie: Catharinahof, Koninginnedijk 252 te Grave.
Donderdag 21 juni van 16.00 tot 20.00 uur. Locatie: De Lamperse Hei, Lamperen 14 te Wanroij.
Dinsdag 26 juni van 16.00 tot 20.00 uur. Locatie: De Valkhoeve, Valkweg 11 te Mill.
Dinsdag 3 juli van 16.00 tot 20.00 uur. Locatie: Landgoed de Barendonk, Millseweg 13 te Beers.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het project en de planning op www.aaenmaas.nl/gebiedsplanraam.
Meld u daar aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.