Meer samenwerkende gemeenten
Deel dit artikel ‹ Terug

Projecten Recreatie en Toerisme in het Land van Cuijk

Geplaatst op: woensdag 5 juli 2017


Onder de vlag van “Recreatie en Toerisme in het Land van Cuijk” worden tal van deelprojecten uitgevoerd. Afgerond of nagenoeg afgerond zijn bijvoorbeeld: toeristische bebording langs snelwegen, het plaatsen van fietspanelen, de Romeinse weg en “Tourist Info Uitstraling TOP’s. In de steigers staan: technologische ontwikkelingen met een excursie Virtual Reality, “We are Food” en digitaal platform voor TOP’s. Voorbereidingen worden getroffen voor een zogeheten één-meting (begin 2018) en bebording langs provinciale wegen.