Meer samenwerkende gemeenten

Samenwerkende gemeenten Land van Cuijk

Filter
?Meer informatie over Agro & Food

Agro & Food

De regionale focus voor Agro & Food past het Land van Cuijk goed. Niet alleen vanwege de agrarische bedrijven, maar ook vanwege de aanwezige voedselverwerkende en farmaceutische industrie. Innovatie in die keten biedt internationale kansen. We kunnen een bijdrage leveren aan het wereldvoedselvraagstuk. Hiervoor moet een samenwerking tussen de agrarische bedrijven, de verwerkende industrie en de kennisinstituten worden opgezet. Gezamenlijk nemen wij het initiatief om met verschillende partijen (overheid, ondernemers, onderwijs en andere organisaties) te werken aan innovatie en verdere verduurzaming van de agro-keten. Daarnaast gaan we met diverse partijen in gesprek over versterking van de agribusiness-keten en het faciliteren daarvan vanuit de overheid.