Schijt aan de Grens en de zonde

Column S.F.Nar
vrijdag 16 augustus 2019


Wie herinnert zich niet als RK oudere de katechismus? Dat vraag- en antwoordspelletje, waar je als jonge lagere schoolleerling(e) in de jaren vijftig en zestig nog weinig of niets van begreep. Vraag 1 luidde: “Waartoe zijn we op aarde?”Het enig juiste antwoord was:” Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en hiernamaals gelukkig te zijn.” God is sinds de magische jaren zestig in ons land bezig aan een sterke terugtocht, op een godvrezende strook van ZW naar NO Nederland na. We aanbidden tegenwoordig vooral het individu en de welvaart, totdat deze apocalyptisch in elkaar dondert en God een formidabele comeback maakt met de snelheid van een maanraket.

Wie gaat er tegenwoordig nog biechten om absolutie te vragen inclusief acceptatie van de  penitentie voor zijn dagelijkse en vooral doodzonden? Wie van onze jeugdige nazaten weet  nog wat een zonde is? Nou dan adviseer ik nadrukkelijk dat je met drie generaties samen naar  het tweedaagse cultuurfestival Schijt aan de Grens gaat op zaterdag 24 en zondag 25 augustus.  Plek van handeling de plaatsen Overloon, Venray en Geijsteren. Het epicentrum ligt bij de magisch hiernamaalsachtige boerderij ’t Helder te Overloon. Daar vind je het Theater van de Zalige Zonden genaamd Podium Lusthof. Op de website van Schijt aan de Grens vind je alle  noodzakelijke lust om te gaan.

In het theater van de Zalige Zonden vindt een unieke samenwerking plaats tussen schrijvers, muzikanten, zangers en fotografen. De opdracht aan de schrijvers was een tekst te maken met als thema ‘ Zalige Zonden’. Uit de inzendingen is een negental teksten verdeeld onder diverse bands c.q. muzikanten, die daar muziek bij gemaakt hebben, waardoor een unieke bestuiving plaatsvindt. Leden van de fotoclub Kiekus uit Boxmeer kregen dezelfde opdracht. ‘Maak een foto van je eigen interpretatie van de tekst van het gedicht’. In het Theater van de Zalige Zonden wordt drie keer per dag het hele programma, dat ongeveer een uur duurt, opgevoerd. De foto’s worden tentoongesteld en de originele gedichten worden erbij geplakt.

En om het nog leuker te maken: de foto’s worden na afloop geveild! 
Onderstaand het overzicht van de ‘kruisbestuivingen’. Het programma wordt gepresenteerd door Bart-Jan Baartmans die ook de regie in handen heeft. Zijn huisband The space Age Travellers zorgt voor de muzikale begeleiding.


Truus vd Berg schreef ook het themagedicht.’Zalige Zonde.’ Geniet alvast en bezoek met vreugde dit fraai festival, dat voor de derde keer wordt gehouden (2015, 2017, 2019).

ZALIGE ZONDE
Zij zonde de zomer
zaligde alle coupletten
hield niet van het preutse
maar van het kokette
ze leefde haar leven
in volle tendens
hield niet van dat strakke
had schijt aan de grens


Zij zonde de zomer
zaligde alle coupletten
ze proefde het leven
in al zijn facetten
haar ranken verweven
vlochten een trens
om brons groene eiken
had schijt aan de grens


Stilaan kwam de herfst
van opsmuk ontdaan
verhulde in nevelen
wat eens had bestaan
nu rusten voor eeuwig
haar zalige zonde
uit schijt aan de grens
met elkaar verbonden


O ja dit zijn de tien geboden van God. Zeg eerlijk tegen welke jij reeds zalig gezondigd hebt. 1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen. 2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken. 3. Wees gedachtig, dat gij de dag des heren heiligt. 4. Eer uw vader en uw moeder. 5. Gij zult niet doden. 6. Gij zult geen onkuisheid doen. 7. Gij zult niet stelen. 8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. 9.Gij zult geen onkuisheid begeren. 10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort. ( Katechismus of Christelijke leer uit 1957 voorgeschreven door het Bisdom van Roermond)

S.F. Nar
advertentie