Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg

Verliesbegeleiding Gezondheidszorg

Boxmeer

Richt zich op problemen die gerelateerd zijn aan ziekte, behandeling en/of trauma, uitbehandeld zijn, of bij het verlies van een dierbare, bijvoorbeeld:

 • Verwerken van ziekte, behandeling of gebeurtenis
 • Omgaan met verlies bij chronische beperkingen
  denk hierbij aan: Parkinson, COPD, MS, reuma, diabetes, cardiale problematiek,kanker, NAH
 • (Onbegrepen) pijn- en vermoeidheidsklachten
 • Communicatie over de ziekte
 • Eenzaamheid en isolement
 • Stress, onzekerheid en angst
 • Gezins- en relatieproblematiek
 • Herstel in functioneren binnen gezin, werk en sociaal maatschappelijke rol
 • Vragen over seksualiteit en ziekte, werk en re-integratie
   

Leven met een chronische beperking
Wat zijn de gevolgen van uw beperking voor uw leven van alledag? Voor uw toekomstperspectief? Voor de zin van uw leven? Hoe kunt u zich verbinden met uw leven ”toen alles nog gewoon was” ? Hoe kunt u uw onafhankelijkheid, uw autonomie bewaren? Hoe kunnen u en uw naaste zo prettig mogelijk leven met de gevolgen van een beperking?

Confrontatie met de eindigheid van leven
Confrontatie met de eindigheid van leven verandert de zin van het bestaan. Vragen dringen zich op:
Wat heb ik met mijn leven gedaan? Waar sta ik nu en hoe verder?

Wat is belangrijk in mijn leven?
Wat betekent dit voor mij in relatie tot de mensen om mij heen? Als alle schijn wegvalt, blijft de essentie over. U wordt op uzelf teruggeworpen. Door te weten wie u bent en wat u nodig heeft, kunt u uw grenzen aangeven en zelf bepalen. Weten waar u in uw leven staat, geeft nieuwe richting en draagt bij aan uw evenwicht.

Aanmelding en kosten 
Een verwijzing is niet nodig, u kunt rechtstreeks een afspraak maken. Voor informatie over mogelijke vergoedingen van uw ziektekostenverzekeraar kunt u kijken op de website

Privacy
De gesprekken zijn vanzelfsprekend vertrouwelijk. Als er overleg nodig is met een behandelend arts, therapeut, gemeente of andere instantie, dan gebeurt dit in samenspraak met u.

Praktijk of huisbezoek
De gesprekken vinden over het algemeen plaats in de praktijk. Er is de mogelijkheid om u thuis te bezoeken.

Folder
LinkedIn

Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg
Verliesbegeleiding Gezondheidszorg
Het Zand 10
5831 HH Boxmeer