Inspiratiebijeenkomst voor agrariërs Deel dit artikel ‹ Terug naar bedrijven

Inspiratiebijeenkomst voor agrariërs

Geplaatst op: dinsdag 6 november 2018


De methode Sint Anthonis: samen werken aan een gezonde toekomst
Agrarische bedrijven staan door diverse ontwikkelingen voor ingrijpende keuzes:doorgaan en innoveren? Doorgaan met nevenactiviteit of binnen een nichemarkt? Omschakelen? Stoppen? De gemeente Sint Anthonis wil agrariërs helpen bij het maken van de voor hen juiste beslissing met de inspiratiebijeenkomst nieuwe verdienmodellen voor agrarisch ondernemers: Wettegej’t al?

Tijdens deze inspiratiemiddag vertellen ondernemers over de veranderingen in de bedrijfsvoering die zij de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Te gast zijn onder meer de mensen achter Ruurhoeve (natuurinclusieve melkveehouder), Volwaard (beter leven kip) en Den Elshorst (weidevarken). Waarom veehouderij vernieuwen?
De gemeente Sint Anthonis heeft de ambitie om iedereen een gezonde, veilige en toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving te bieden en ziet de noodzaak om verdere klimaatveranderingen tegen te gaan. Circulaire landbouw, klimaatadaptatie en een energietransitie zijn noodzakelijk om verder opwarming en verschraling van de aardbol tegen te gaan. De droom is dat er over tien jaar een buitengebied 3.0 is, waar agrariërs, inwoners, ondernemers samen in het gebied participeren. We werken toe naar een buitengebied met veel aandacht voor natuur, recreatie, circulaire landbouw, energieneutraliteit en zo meer. De agrarische bedrijven zijn modern en vormen geen overlast voor de omgeving. Dit gaat wel
stap voor stap.

Nieuwe regelgeving provincie Noord-Brabant
Het beleid van de provincie richt zich op een Brabantse veehouderij die zich versneld ontwikkelt naar een maatschappelijk gewaardeerde, slimme, duurzame, winstgevende sector in harmonie met haar omgeving. In juli 2017 heeft Provinciale Staten besloten veehouders te verplichten maatregelen te nemen waardoor de transitie naar een zorgvuldige veehouderij wordt versneld. Dit vraagt een flinke investering. Uit een analyse blijkt dat veel veehouders in onze gemeente nog niet aan deze nieuwe eisen van de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant voldoen. Onze veehouders hebben dus een ingewikkelde afweging te maken die voor velen een flinke impact heeft op zowel de bedrijfsvoering als het gezinsleven. Met de inspiratiebijeenkomst wil de gemeente Sint Anthonis de veehouders op weg helpen deze
afweging te maken.

Wettegej’t al?
Wettegej’t al? is een inspiratiebijeenkomst speciaal bedoeld voor agrarisch ondernemers om na te denken over hun toekomst en om kennis te maken met diverse nieuwe verdienmodellen. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Landbouw Innovatie Campus. Alle geïnteresseerden zijn welkom. Deelname is gratis. Wel graag vooraf aanmelden via: angeliquehermens@sintanthonis.nl

Datum: 29 november
Tijdstip: 15.00 -18.00 uur
Locatie: ’t Wapen van Wanroij
advertentie