Aanleg amfibieënpoel in Beers Deel dit artikel ‹ Terug naar bedrijven

Aanleg amfibieënpoel in Beers

Geplaatst op: maandag 11 september 2017


Op donderdag 7 september heeft wethouder Gerard Stoffels van gemeente Cuijk het laatste deel van een amfibieënpoel uitgegraven bij Jan de Haas in Beers. De aanleg van de poel is een particulier initiatief dat mogelijk is gemaakt met financiële ondersteuning vanuit het Groen blauw stimuleringskader (Stika).

De gemeente Cuijk heeft geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van landschapselementen in haar buitengebied. Het gaat hierbij om financiële middelen die de gemeente heeft ingebracht in de provinciale regeling Groen blauw stimuleringskader, kortweg Stika. De Provincie heeft de inbreng van de gemeente verdubbeld.
Voor de uitvoering van deze regeling is eind 2015 een 4-jarig gebiedscontract ondertekend, waarin 9 gemeenten, waterschap Aa en Maas, Brabants landschap en de provincie Noord-Brabant participeren. Voor de hele periode is er totaal ruim 2,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor vergroening van het agrarisch cultuurlandschap in deze regio.

Met de Stikaregeling kunnen particuliere grondeigenaren (agrariërs en burgers) op basis van vastgestelde voorwaarden en vergoedingsnormen een bijdrage krijgen voor aanleg, beheer en onderhoud van landschapselementen. Ook zijn vergoedingen beschikbaar voor waardedaling of opbrengstenderving van de ondergrond waarop de landschapselementen aangelegd worden.

Meer informatie
Geïnteresseerde deelnemers kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij veldcoördinator Koen van Hout: tel. 06-22224146. Mail: koen@projectbureauorbis.nl
advertentie