Gunning commerciële exploitatie van De Weijer aan Audax BV Deel dit artikel ‹ Terug naar bedrijven

Gunning commerciële exploitatie van De Weijer aan Audax BV

Geplaatst op: vrijdag 9 juni 2017


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer heeft op 6 juni besloten de commerciële exploitatie van De Weijer in principe te gunnen aan Audax BV (Kissels/Linders). De gemeenteraad neemt hierover in haar vergadering van 6 juli aanstaande een besluit.

Wegens het aflopen van de exploitatieperiode en veranderingen in het gestelde in de oorspronkelijke overeenkomst, heeft het college van B&W besloten een Europese aanbestedingsprocedure te doorlopen. Audax BV heeft hierop als enige een aanbieding gedaan. Deze aanbieding en is vertrouwelijk, maar voldoet aan het in de inschrijvingsleidraad gestelde. Na instemming door de gemeenteraad op 6 juli zal een aanvang gemaakt worden met de uitwerking van een concessieovereenkomst voor de periode 2018-2022.

Het college is erg enthousiast over het aanbod van Audax BV. De afgelopen jaren heeft De Weijer een metamorfose ondergaan en het aanbod van culturele activiteiten is zeer divers. De Weijer biedt inmiddels een mooi theaterprogramma en de firma Audax ziet kansen en mogelijkheden om dit verder uit te bouwen. Kortom, een aanwinst voor de gemeente Boxmeer! Voordat de firma Audax de exploitatie van De Weijer op zich nam, subsidieerde de gemeente het cultureel centrum met € 305.000,-- per jaar.

Het gunningsbesluit wordt formeel op 11 juli 2017 gecommuniceerd aan de toekomstige exploitant waarna de gunning van de opdracht ook wordt gepubliceerd op het aanbestedingsplatform. Normaliter start er vervolgens een zogenaamde Alcatal-termijn waarin andere inschrijvers bezwaar kunnen indienen tegen het gunningsbesluit. Aangezien Audax bv de enige aanbieder is, hoeft deze termijn niet in acht te worden genomen.
advertentie