Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Ullingsche bergen, Randwal, Blue Lagoon

Landduinen in de Noordelijke Peel. Een gebied dat grossiert in superlatieven. Het meest gedemineralizeerde gebied van de regio. Het droogste en meest onttakelde landschap. Het landschap met de grootste stikstof neerslag van Nederland. 


Stuifzanden, deels dichtgegroeide  

landduinen, vliegdennen, heideterreinen, schrale dennenbossen met kapvlakten, brede brandgangen, zandwegen, jeneverbesstruwelen, de boomleeuwerik. Je vindt het allemaal in Ullingen.  

  

Ullingen is verwant met Oele, hetgeen zandig opduiking betekent begroeid met eikenhakhout.

Lange tijd is het gebied gemarginaliseerd als woeste grond en gebruikt als weidegrond voor schapen en koeien in dienst van de akkerbouw (vanwege de mest die nodig was om de akkers naar een behoorlijk productieniveau te tillen).  


Nu vormen deze gemakkelijk te bewerken gronden aan de randen van de Peel een kerngebied voor de intensieve landbouw. Een aanzienlijk deel van de zandgronden is in de vorige eeuw ingeplant met naaldhout, onder meer voor de productie van stuthout voor de eens florerende mijnindustrie in Zuid Limburg. 


Grote delen van Ullingen kleuren echter nog steeds paars en geel. Struin met ons mee door de landduinen van Ullingen.


Vertrek: Heksenboom Bosweg 40 5845 EB Sint Anthonis. Eten en drinken mee. Er is een korte en lange route. Meerijden vanaf station Boxmeer is mogelijk.

Dan contact opnemen met de excursieleider : Jan Nillesen

[0485-574780]. 

Datum

1  dinsdag 01 november 2022 om 10.00 uur

Adres

KNNV

Bosweg 40

5845 EB Sint Anthonis