Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Natuurwandeling Hamert

De Stalberg is een uniek gebied omdat de Maasduinen hier zeer dicht tegen de Maas aan liggen. Het terrein ligt in een wijde buitenbocht van de Maas en tot voor enkele eeuwen geleden heeft de rivier hier de zandgronden van de Maasduinen actief geërodeerd.

Er was toen sprake van een dynamische oever met erosiewandjes en zandwaaiers, waarbij de rivier veel zand kon opnemen, om verder stroomafwaarts in zandbanken of oeverwallen weer af te zetten. Om dit te voorkomen werden al voor de grote waterstaatwerken van 1850/1900 enkele lengtekribben /oeververstevigingen bij de Stalberg aangebracht.


Eind 19e eeuw wordt een hele serie nieuwe kribben in de buitenbocht aangelegd, waardoor deze definitief vast komt te liggen. We starten de excursie aan de zuidzijde van het gebied waar het Geldernsch-Nierskanaal in de Maas uitmondt.


Dit is een van oorsprong gegraven watergang, maar door sterke meandering en insnijding in de rulle rivierduinzanden en terrasgrinden heeft het Geldernsch-Nierskanaal zich ontwikkeld tot morfologisch één van de best ontwikkelde zandbeken van Nederland.

Aan het eind van de 18de eeuw is tussen de rivieren de Niers in Duitsland en de Maas in Nederland het Geldernsch-Nierskanaal gegraven, om piekafvoeren in het beneden stroomse deel van de Niers af te vlakken.


Het Duitse deel van het kanaal is in de loop van de tijd gekanaliseerd gebleven door oeverbeschoeiing. Opvallend is dat het Nederlandse deel, dat de vrije loop werd gelaten, actief is gaan meanderen. Het was kwel dat de aanzet gaf voor het meanderen.

Wandel met ons mee en blijf je verbazen over de bijzondere natuur in onze regio. KNNV Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging

Datum

8  maandag 08 juli 2024 om 10.00 uur

Website en social links

nijmegen.knnv.nl

Adres

KNNV Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging

Twistederweg 2

5856 CK Wellerlooi