Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Struinen over de Kiekberg en door het Molendal

Dinsdag 10 mei | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Kiekberg. Struinen over de stuwwal langs IJssmeltwaterdal en Droogdal. Iedereen is welkom. Boterhammentrommel mee.  Vertrek: P-plaats kruising Rijksweg N271 / Witteweg, 6586 AE Plasmolen. Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780].


De Kiekberg was ooit onderdeel van het Ketelwald dat zich in de Middeleeuwen uitstrekte van Nijmegen tot aan Kleef. Op de eigenlijke Kiekberg is sprake van een voormalig landgoedbos. Het is een reliëfrijk bosgebied op de stuwwal


De belangrijkste natuurwaarden vormen de. bronbossen en de rijkdom aan oud-bossoorten. De bodem van de stuwwal bestaat vooral uit grofzandige gestuwde preclaciale zanden, ten dele afgedekt met dekzand of lössleem. Het reliëf is zeer uitgesproken, met een fraaie steilrand langs het Maasdal en smalle, ravijnachtige zijdalen. Dit alles resulteert in grote verschillen in voedselrijkdom en waterhuis-houding binnen korte afstand. 


In het dal van de Molenbeek is een  kunstmatige bosvijver aanwezig. Het Groene water. Een cultuurhistorische bijzonderheid vormt de opgeleide Molenbeek, die het water aanvoert voor de bovenste molen.

Datum

10  dinsdag 10 mei 2022 om 10.00 uur

Adres

Parkeerplaats Rijksweg

Rijksweg N271/Witteweg

6586 AE Plasmolen